Na Vavríne prvá cena Petrovčanom

31.okt 2016

Na Vavríne prvá cena Petrovčanom

Na 47. ročníku Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku, ktorá prebiehala od 21. – 30. októbra 2016 vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petroveci, odznelo 10 súťažných divadelných predstavení a hodnotili ich nielen diváci, ale aj tri poroty.

Členovia odbornej poroty a Milina Florianová, ktorá hodnotila kultúru hovoreného slova

Členovia odbornej poroty a Milina Florianová, ktorá hodnotila kultúru hovoreného slova

Porota obecenstva, ktorej členmi boli Zuzana Tárnociová a Ondrej Brna, svoje diplomy udelila po každom predstavení. Milina Florianová v nedeľu na zatvorení prehliadky určila Cenu za kultúru hovoreného slova divadelnému súboru z Kysáča a Svetlane Gaškovej ju udelila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.

Odborná porota v zložení: doc. Dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec, Dr. Ján Čáni a dipl. režisér Ján Makan (predseda) sa včera v správe krátko vyjadrila o najvýraznejších prvkoch v každom predstavení a osobitne zdôraznila, že kladom prehliadky je až osem autorských inscenácií. Správu prečítal Ján Makan a ceny udelil Ján Meleg, predseda Organizačno-správnej rady prehliadky.

Ondrej Brna a Zuzana Tárnociová udeľovali Ceny poroty obecenstva

Ondrej Brna a Zuzana Tárnociová udeľovali Ceny poroty obecenstva

Odborná porota sa rozhodla udeliť diplomy za úspešné herecké výkony: Alexandre Čížikovej z Kovačice a Jánovi Chťanovi, Zlatkovi Fábrymu a Vladimírovi Verešovi zo Starej Pazovy, Pavlovi Kožíkovi a Pavlovi Pokorácovi z Padiny, Kristiánovi Križanovi z Kysáča, Kataríne Kalmárovej, Martinovi Marekovi a Alise Oravcovej z Vojlovice a Jánovi Sklenárovi z Petrovca.

Tu sú i ceny odbornej poroty: za najúspešnejší dizajn svetla Draganovi Karlečíkovi (Kovačica, KOKRAM, Tma), za najúspešnejšie technické prevedenie Markovi Kaćanskému, Ondrejovi Mištecovi, Vladimírovi Zimovi (Báčsky Petrovec, Divadlo VHV, Birds in the house), za najúspešnejší scénický pohyb Jánovi Jambrichovi (Kysáč, Ochotnícke divadlo KC Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Zámka škripí), za najúspešnejšiu choreografiu Stefanovi Vidovićovi a Alise Oravcovej (Vojlovica, SKOS Detvan, Futúrum lásky), za najúspešnejšiu autorskú hudbu Jaroslavovi Zimovi (Petrovec, Divadlo VHV, Birds in the house), za najúspešnejšie kostýmy Tereze Veberovej-Oravcovej (Vojlovica, SKOS Detvan, Futúrum lásky), za najúspešnejšiu scénografiu Alexandrovi Bakovi (Stará Pazova, Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Maratónci bežia čestné kolo), za najúspešnejšiu dramatizáciu Fedorovi Popovovi (Kovačica/Padina, Združenie občanov Komar, Trampoty farmára Johna Enderbyho), za najúspešnejšiu pôvodnú predlohu Draganovi Karlečíkovi (Kovačica, Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, O láske…Tma), za najúspešnejšiu réžiu Petrovi Serge Butkovi (Divadlo VHV Petrovec, Birds in the house)

Odmenení na javisku SVD v Petrovci

Odmenení na javisku SVD v Petrovci

Za herecké výkony cenami odbornej poroty boli odmenení: za najúspešnejší mužský debut Žeľko Horniaček z Kovačice, za najúspešnejší ženský debut Stanislava Baková zo Starej Pazovy, za najúspešnejšiu epizódnu mužskú postavu Jaroslav Hriešik z Kovačice, za najúspešnejšiu epizódnu ženskú postavu Ivana Čapová z Padiny, za najúspešnejšiu mužskú postavu Janko Šarkézy zo Starej Pazovy a za najúspešnejšiu ženskú postavu Hana Katarína Ďurovková z Kysáča.

A keď ide o najlepšie predstavenia podľa mienky odbornej poroty, tak tretiu cenu získalo predstavenie Zámka škripí z Kysáča, druhú cenu predstavenie Trampoty farmára Johna Enderbyho Združenia občanov Komar z Kovačice – Padiny a prvú cenu, ktorá je zároveň aj Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, získalo predstavenie Birds in the house Divadla VHV Petrovec.

Na zatvorení 47. Divadelného vavrínu si po udelení všetci prítomní pozreli dokumentárno-hraný film o slovenských divadelníkoch vo Vojvodine Óda na rovinu, kde autorom scenára a režisérom je Peter Serge Butko.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs