Komunity novej doby na Konferencii venovanej menšinovým a lokálnym médiám

31.okt 2016

Komunity novej doby na Konferencii venovanej menšinovým a lokálnym médiám

Regionálna konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám vo svojom 5. vydaní bude prebiehať 10. novembra 2016 v Novom Sade. Lajtmotívom a nosnou témou budú komunity novej doby.

Vo svojom 5. ročníku organizátori konferencie ponúkajú tému spoločenskej integrácie, do ktorej patrí aj fenomén komunity. Z toho kontextu vyplýva aj tematika chápania identity, kultúry a pozície menšinových a lokálnych médií ako protagonistov nových riešení v období intenzívnych zmien. Ale aj vytvárania nových parametrov, ktoré činia a zriaďujú súčasnú spoločnosť.

logo-5-reg-conf-long-srb3

Ústredným diskurzom konferencie bude význam komunít a príslušnosť k nim. Zároveň sa bude hovoriť o fenoménoch komunít novej doby a príkladoch dobrej praxe, o virtuálnych komunitách. Dokonca aj o agilných skupinách na spoločenských sieťach, ktoré generujú aktívny pocit príslušnosti k skupine, ku komunite. V tomto kontexte sa budú pozorovať menšinové a lokálne médiá ako pramene riešenia, stredobodom ktorého je otázka vlastných identít a dialóg medzi nimi.

– Na konferencii v rámci troch panelov sa z rozličných uhlov vhĺbime do analýzy aktuálnych udalostí a potenciálov menšinovej mediálnej niche. Prvý panel sa bude zaoberať šancou mediálnych médií pre lepšie postavenie v Novej Európe. Utečenecká kríza zmenila a aj naďalej mení situáciu na našom kontinente, – hovorí Nataša Heror, organizátorka konferencie a riaditeľka Heror Media Pont. – Menšinové médiá majú veľkú šancu využiť svoje vedomosti a schopnosti a významne prispieť k novej integrácii.

V druhom paneli sa bude hovoriť o fenoméne príslušnosti komunitám a v treťom o nových mediálnych konceptoch. Organizátormi konferencie sú Magyar Szó, Media Change, Asociácia médií Srbska, Heror Media Pont a Giacomelli media. Zastrešujú ju Ministerstvo kultúry a informovania a Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami. Na konferenciu, ktorá je bezplatná, sa možno prihlásiť prostredníctvom jej webovej stránky.

Z otvorenia minuloročnej konferencie venovanej menšinovým a regionálnym médiám, ktorá bola v Belehrade (Foto: Csilla Dávid)

Z otvorenia minuloročnej konferencie venovanej menšinovým a regionálnym médiám, ktorá bola v Belehrade (Foto: Csilla Dávid)

Sú výsledky Konferencie venovanej menšinovým médiám viditeľné?

Nataša Heror tvrdí, že aj vďaka jestvovaniu Konferencie menšinové médiá, akými sú Magyar szó, Ruske slovo, Hrvatska riječ, Hlas ľudu, vykonali vynikajúce zmeny.

Nataša Heror

Nataša Heror

– Tieto médiá hlavne urobili úpravu svojih printových vydaní, ktoré sú teraz súčasné noviny a magazíny. Rozvíjajú aj svoje portály a držia krok s dobou, – hovorí Herorová.

Jedným z primárnych benefitov organizovania takého druhu podujatia, akým je Regionálna konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám, je zapájanie menšinových médií do verejného dialógu.

– Existencia rozvinutých online vydaní menšinových médií, ktoré ponúkajú výber správ preložených do srbčiny, umožňuje, aby správy boli zaujímavé aj pre iné menšinové komunity a širšiu verejnosť. Dokonca aj to, aby iné médiá prinášali správy z ich vydaní, dokonca sa vytvárajú nové čitateľské obce, – vysvetľuje Herorová.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs