Celovečerný koncert Petrovskej družiny

25.mar 2015

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina v sobotu 28. marca o 19. hodine vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla usporiada celovečerný koncert pod názvom K veľkej noci. V rámci koncertu vystúpia všetky tanečné, hudobné a spevácke skupiny, ako aj sólisti tohto spolku. Petrovská družina povoláva spoluobčanov a všetkých záujemcov, aby s nimi strávili príjemné chvíle.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs