Škodlivín je viac v mestách

25.mar 2015

Škodlivín je viac v mestách

13mirjanaJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DIPL. ING. MIRJANA MITROVIĆ-JOSIPOVIĆ, AGENTÚRA PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

– Ako by ste ako vedúca skupiny Agentúry pre ochranu životného prostredia, ktorá má na starosti sledovanie množstva peľu v ovzduší, vysvetlili rast alergických chorôb v posledných rokoch?

– K tomu nárastu dochádza v prvom rade preto, lebo sa peľ ako prírodný znečisťovateľ spája s inými znečisteniami vo vzduchu. Znamená to, že je v mestskom prostredí viac osôb, ktoré majú problémy s alergiami, najmä pre sadzu, výfukové plyny, iné škodliviny. Mnohí si kladú otázku, prečo je tomu tak, keď je v prírode vôkol nás oveľa viac rastlín spôsobujúcich alergie než v mestách alebo pri nich. A pritom sú ľudia mimo urbánneho prostredia menej alergickí. Odpoveďou je teda, že sa tie častice z prírody viažu so škodlivými látkami v mestách, ktorých vznik spôsobuje človek. My v štátnom monitoringu sledujeme koncentráciu a množstvá peľu na sedemnástich lokalitách v Srbsku, pričom jedna stanica orientačne kryje okolie od dvadsať do päťdesiat kilometrov.

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs