Premiéra predstavenia Naša

25.mar 2015

V stredu 1. apríla  o 19. hodine v sieni SKC P. J. Šafárika v Novom Sade v rámci pravidelného matičného večierka bude premiéra divadelného predstavenia Naša autora Vladimíra Hurbana Vladimírova a v podaní divadelnej sekcie centra. Vstup je voľný.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs