Cena Ondreja Štefanka v rukách profesora Samuela Boldockého

23.mar 2015

Cena Ondreja Štefanka v rukách profesora Samuela Boldockého

Odovzdávanie Ceny Ondreja Štefanka 2015 profesorovi Samuelovi Boldockému

Odovzdávanie Ceny Ondreja Štefanka 2015 profesorovi Samuelovi Boldockému

V dňoch 20. a 21. marca sa v rumunskom Nadlaku medzi tamojšou slovenskou komunitou uskutočnila medzinárodná konferencia V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom, na ktorej udelili prestížne ocenenia: Cenu Ondreja Štefanka. Tohtoročnými laureátmi sa stali Samuel Boldocký a Anna Divičanová. 

Konferenciu spoločne zorganizovali Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Laureáti Anna Divičanová a Samuel Boldocký

Laureáti Anna Divičanová a Samuel Boldocký

Stredoškolský profesor, literárny kritik, autor, editor a prekladateľ viacerých kníh a zostavovateľ učebníc, matičiar a slovakista Samuel Boldocký z Báčskeho Petrovca toto uznanie získal za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry.

Univerzitná profesorka Anna Divičanová, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku z Maďarska, etnologička a slovakistka, cenu prebrala ako úspešná organizátorka a podnecovateľka kultúrneho a spoločenského života v slovenskom zahraničnom svete.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs