Chaos

4.mar 2015

Chaos

10tasovacJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: IVAN TASOVAC, MINISTER KULTÚRY A INFORMOVANIA

Keďže ste doma tak v hudbe, ako aj v pomeroch na našej mediálnej scéne, kde je podľa vás dnes chaotickejší stav?

– To závisí od toho, ktoré obdobie beriete do úvahy. Ale ak sa podívame na súčasnú hudbu, tak tá úplne drží krok s dnešnými médiami. Záver, týkajúci sa chaosu, sa z toho natíska sám.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs