Koncert v SKC P. J. Šafárika

4.mar 2015

Členovia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade usporiadajú v sobotu 7. marca o 19.30 v priestoroch na Ulici Vuka Karadžića 2/a v Novom Sade koncert inšpirovaný vysťahovalectvom, ktoré ako kedysi, aj dnes vyúsťuje v hľadanie nového domova a bydliska šafárikovcov. Na koncerte vystúpia všetky sekcie tohto centra a po programe bude ľudová veselica.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs