Chcete písať? Prihláste sa na Píšeš? Píšem!

4.aug 2016

Chcete písať? Prihláste sa na Píšeš? Píšem!

šises

Foto: OD janka Čemana

Ak máte blízko k tvorivému písaniu, divadlu či filmu – neváhajte a prihláste sa na seminár tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!

Tohtoročný divadelná dramatická dielňa prebiehať od 14. do 21. augusta a záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12. augusta.

Organizačný tím seminára a OD Janka Čemana z Pivnice aj tento raz ponúka paletu dielní. Frekventanti budú mať možnosť zdokonaliť sa v umení dramatiky, dramatizácie, filmového umenia a pozorovať ako ich dielo realizujú umelci na javisku alebo vo filme.

Prebiehať bude až 9 dielní: Tvorivá dramatika – detské divadlo (určené pre deti vo veku od 9 do 14 rokov); Dielňa tvorivého písania; Hudobná dielňa; Filmová dielňa (kamera, strih, zvuk, filmové herectvo); Herecká dielňa – muzikálne herectvo; Herecká dielňa – divadlo dospelých;  Herecká dielňa – divadlo mladých; Fotografická dielňa (základy fotografovania, úprava fotografií, portrét, dokumentárna fotografia, umelecká fotografia, panoráma) ; Tvorivý manažment.

S účastníkmi budú aj tohto roku vo väčšine pracovať lektori zo Slovenska.

Účastníci poplatok za seminár, ktorý zahŕňa stravu a ubytovanie, je v hodnote 20 eur pre účastníkov zo Srbska, respektíve 40 eur pre účastníkov zo Slovenska.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs