Priamy prenos SNS aj na internete

4.aug 2016

Priamy prenos SNS aj na internete

Slovenská redakcia Rádio-televízie Vojvodiny na svojom druhom programe v piatok 5. augusta od 20.00 do 21.30 bude priamo prenášať program Slovenských národných slávností.

Po prvýkrát program bude možné sledovať aj na internete. Na internetovej stránke www.rtv.rs bude viditeľné políčko Slovenské národné slávnosti a kliknutím na toto políčko od 20.00 bude možné sledovať priamy prenos.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs