Plakety NRSNM za vynikajúci prínos

4.aug 2016

Plakety NRSNM za vynikajúci prínos

DSC_5422_resizeDnes predvečerom sa v rámci tohtoročných Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci uskutočnilo i slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

DSC_5431_resize

Plaketa pre kolektív pivnickej základnej školy

Zasadnutie NRSNM s odovzdávaním plakiet prebiehalo v Slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

V mene NRSNM vzácnych hostí a všetkých prítomných pozdravila moderátorka slávnostného zasadnutia Zdenka Valentová-Belićová a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ako i riaditeľka petrovského gymnázia Anna Medveďová.

Príhovor laureáta Dr. Jozefa Valihoru

Príhovor laureáta Dr. Jozefa Valihoru

V podstate toto zasadnutie nemalo rokovací program, iba slávnostné odovzdávanie cien na podklade návrhov komisie, ktorá pracovala v zložení: Dr. Jarmila Hodoličová, Anna Jašková a Dr. Samuel Čelovský.

DSC_5450_resize

K 10. výročiu ASSŽ plaketu prebrala predsedníčka Viera Miškovicová

Tohto roku sa Zlatá plaketa NRSNM za prínos v oblasti vzdelávania dostala  kolektívu Základnej školy 15. októbra v Pivnici a ako jednotlivcovi aj univerzitnému profesorovi vo výslužbe, tiež pivnickému rodákovi, Dr. Jozefovi Valihorovi.

Zlatú plaketu NRSNM za prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelili Asociácii slovenských spolkov žien.

Zlatu plaketu NRSNM za prínos v oblasti kultúry si prebral Selenčan Dr. Juraj Súdi, ktorý so svojim Orchestríkom Základnej školy Jána Kollára a Komorného zboru Zvony hudobne dotvoril umelecký program na tomto zasadnutí. Inak je to najlepší žiacky orchester v Srbsku. Koncom mája v Lazarevci sa stal víťazom 16. Republikovej súťaže orchestrov základných škôl a základných hudobných škôl.

Dr. Juraj Súdi a Orchestrík zo Selenče

Dr. Juraj Súdi a Orchestrík zo Selenče

Cena NRSNM za výnimočný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku sa dostala 150-ročnému Divadlu VHV z Báčskeho Petrovca.

Uznanie pre petrovské DIvadlo VHV

Uznanie pre petrovské Divadlo VHV

Cenu NRSNM za celoživotný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelili nášmu najstaršiemu žijúcemu básnikovi Jánovi Labáthovi. V mene odmeneného cenu prebral jeho vnuk.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs