Chcú len svoje miesto pod slnkom

15.aug 2013

Mladým ľuďom ako zvláštnej kategórii obyvateľstva každá spoločnosť venuje zvýšenú pozornosť. Dôvod je jednoduchý – sú budúcnosťou ľudstva. Dnes sa niekomu môže zdať, že to je už len taká otrepaná fráza, výpoveď bez reálneho krytia, prežitok minulosti. Nikto však nemôže poprieť, že to je jednoducho pravda.

 Pozornosť, akú naša spoločnosť dnes venuje mladým ľuďom, je  nedostatočná, neúplná a predovšetkým obmedzená materiálnymi možnosťami. Na ilustráciu stačí uviesť, že štvrtinu nezamestnaných u nás tvoria práve mladí pod tridsať. S tým potom súvisí aj ich celkový spôsob života, spôsob vzdelávania a zábavy, posúvanie vekovej hranice na vstup do manželstva a založenie rodiny, osamostatnenie od rodičov a zabezpečenie vlastnej existencie.

Na stranách Našej témy venovanej dnešnej mládeži pokúsili sme sa nielen ozrejmiť niektoré problémy a porovnať skúsenosti starších generácií s aktuálnym stavom, ale zvlášť zdôrazniť niektoré pekné príklady a snahy trasujúce cestu do budúcnosti.

A. La.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs