Chystáme tematický seriál

8.júl 2015

Chystáme tematický seriál

 

28slobara

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: SLOBODAN AREŽINA, PROGRAMOVÝ RIADITEĽ RTV

– Akým spôsobom plánujete pripomenúť tohtoročné jubileum – štyri desaťročia kontinuálneho pôsobenia vojvodinskej televízie?

– Jubileum Rádio-televízie Vojvodina spestríme osobitnými jednotlivými programami, ktoré chystáme. V prvom rade by som chcel pripomenúť seriál, ktorý bude pozostávať zo štyridsať dokumentárno-fejtónových vysielaní. Týmto spôsobom ozrejmíme nielen to najdôležitejšie, čo sa počas každého roka a tých uplynulých štyroch desaťročí stávalo, ale aj iné: to, čo sa dialo v našej samotnej rádio-televízii, prípadne s ňou. Samozrejme, na sklonku novembra si výročie pripomenieme aj tradičným spôsobom, ako je slávnostná akadémia, udelenie novinárskych a iných cien a odmien, stretnutie zamestnancov niekdajších a terajších…

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs