Stretnutie dvoch literatúr

6.júl 2015

Stretnutie dvoch literatúr

Srbská spisovateľská výprava so svojím hostiteľom. Spoločná fotka pod Devínskym hradom. Zľava: Dragan Jovanović-Danilov, Miroslav Demák, Michal Harpáň, Viera Benková, Vladimír Valentík, Miroslav Bielik, Martin Prebudila, Radomir Andrić a Jeremija Lazarević

Srbská spisovateľská výprava so svojím hostiteľom. Spoločná fotka pod Devínskym hradom. Zľava: Dragan Jovanović-Danilov, Miroslav Demák, Michal Harpáň, Viera Benková, Vladimír Valentík, Miroslav Bielik, Martin Prebudila, Radomir Andrić a Jeremija Lazarević

SRBSKÍ A SLOVENSKÍ SPISOVATELIA V BRATISLAVE

Niektoré stretnutia už napohľad nie sú obyčajné. Sú predzvesťou zážitkov. Stretnutie dvoch literatúr prináša zážitky nielen priamym aktérom, ale aj čitateľom na „hranici” Slovenska a Srbska. V dňoch 3. až 5. júla t. r. sa v Bratislave uskutočnilo významné stretnutie delegácií dvoch spolkov spisovateľov, zo Srbska a Slovenska.

Delegáciu Združenia spisovateľov Srbska (ZSS) predstavovali predseda ZSS Radomir Andrić a srbskí poprední spisovatelia Dragan Jovanović-Danilov, Jeremija Lazarević, ako aj slovenskí spisovatelia z Vojvodiny Michal Harpáň, Viera Benková, Martin Prebudila, Miroslav Demák a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v  Báčskom Petrovci Vladimír Valentík. V mene Spolku slovenských spisovateľov (SSS) delegáciu zo Srbska privítal a Bratislavou a okolím ich sprevádzal predseda SSS Miroslav Bielik. Stretnutí sa zúčastňoval aj veľvyslanec Republiky Srbsko JE Šani Dermaku a právna poradkyňa pre konzulárne záležitosti Vera Ostojićová.

Stretnutie sa začalo Kolokviom o slovensko-srbských literárnych vzťahoch a slávnostnými príhovormi predsedov dvoch spolkov v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave. V prvej časti sa početnému obecenstvu so svojimi príspevkami prihovorili Michal Harpáň, Július Lomenčík, Vladimír Valentík, František Hässler, Stanislav Bajaník, Miroslav Demák, Viliam Jablonický a ďalší. Po referátoch, v druhej časti stretnutia, Roman Michelko, riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, uviedol do života dve knihy. Prvá bola kniha Pokrčené verše z pera vojvodinskej rodáčky, žijúcej v Bratislave, Miroslavy Dudkovej.

Slávnostne do života vstúpila aj nová kniha poézie Viery Benkovej Herbár zeme, ktorú toto vydavateľstvo vydalo prednedávnom. Neskôr sa obecenstvo presťahovalo do prekrásneho ovzdušia priestoru Mestskej knižnice v Bratislave U červeného raka, kde pod holým nebom, v srbčine a slovenčine, odzneli básne Andrića,  Danilova, Lazarevića, Benkovej, Prebudilu, Dudkovej a prezentácia Slovenského vydavateľského centra v podaní V. Valentíka. Program moderoval Miroslav Demák.

V nasledujúci deň sa v pokojnejšom ovzduší srbská delegácia zoznámila s kaštieľom v Ivanke pri Dunaji. Jeho majiteľom bol Mihajlo Obrenović. Práve tu havarovalo lietadlo M. R. Štefánika. Spisovatelia si vychutnali i prekrásny výhľad na krajinku z  Devínskeho hradu. Vyzdvihnime, že vďaka stretnutiu v Bratislave sa podarilo zrealizovať ideu o zveľadení spolupráce spisovateľov dvoch štátov. Už teraz sa plánuje podobné stretnutie na knižnom veľtrhu v Belehrade, kde sa odprezentuje kniha Jaroslava Rezníka, preložená do srbčiny. Na bratislavskom veľtrhu Bibliotéka zas predstavia knihu poézie Dragana Jovanovića-Danilova v slovenskom preklade Martina Prebudilu.

Andrej Meleg

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs