Vyhodnotenie súťaže Čo dokáže pekné slovo

12.dec 2017

Vyhodnotenie súťaže Čo dokáže pekné slovo

Organizátori a hostia literárneho podujatia v Padine. Na snímke sprava: Ján Slávik, Miroslav Demák, Jeremija Lazarević a Martin Prebudila

Dnes v Základnej škole maršala Tita v Padine udelili ceny žiakom, ktorí zaslali svoje práce na literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo a zároveň usporiadali posedenie so spisovateľmi Miroslavom Demákom a Jeremijom Lazarevićom z Belehradu.

Na tohtoročný súbeh, ktorý už siedmy rok vypisuje Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu so Slovenským vydavateľským centrom, prišlo 66 prác, z toho 51 v kategórii žiakov vyšších ročníkov a 15 literárnych prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií. Téma súbehu bola tentoraz voľná a najviac prác poslali z kovačickej základnej školy (20), tiež z Bieleho Blata (13), Padiny (11). Jedna práca prišla aj zo Starej Pazovy.

Práce hodnotila posudzovacia odborná komisia, ktorú tvorili Zuzana Valentíková, Svetluša Hlaváčová a Martin Prebudila, predseda komisie. Komisia nemala ľahkú úlohu, lebo na súbeh, podľa slov predsedu Prebudilu, prišlo hodne kvalitných prác.

Odmenení žiaci

Časť odmenených účastníkov si zastala vyfotiť sa na pamiatku

V kategórii žiakov ZŠ od 5. do 8. ročníka komisia udelila ceny nasledovným účastníkom: 1. cenu získala Anna Čobrdová, žiačka 8. ročníka ZŠ 15. októbra v Pivnici, 2.cenu si rozdelili Nataša Petrovičová, žiačka 7. ročníka padinskej ZŠ a Andrej Simendić, žiak 7. ročníka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Treťoumiestnenými sa v tejto kategórii stali mladí spisovatelia Darko Svetlík, žiak 8. ročníka kovačickej ZŠ a Vladko Hromčík, žiak 7. ročníka ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate. Špeciálnymi odmenami, teda diplomami a darčekmi boli odmenení žiaci Isidora Belićová, žiačka 6. ročníka ZŠ Đorđa Natoševića v Novom Sade, Lea Herčeková, žiačka 7. ročníka pivnickej ZŠ a Žaneta Zadunajská, ôsmačka bieloblatskej ZŠ.

V druhej časti stretnutia organizátor udelil ceny aj v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií. Prvú cenu získala Hana Čížiková, žiačka 4. ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, druhú cenu si rozdelili Emília Jana Pálešová, žiačka 3. ročníka Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci a Patrícia Kmeťková, žiačka 1. ročníka petrovského gymnázia. Udelili aj dve tretie ceny: žiačkám petrovského gymnázia Maji Opavskej, žiačke 1.ročníka a Vladimíre Sabovej, žiačke 4. ročníka. Komisia navrhla udeliť aj tri špeciálne uznania a tak diplomy sa dostali mladým literátom: Jánovi Farkašovi, žiakovi 2. ročníka GMP, Branislavovi Popovi, žiakovi 3. ročníka GJK a Petre Častvenovej, tiež tretiačke petrovského gymnázia. Komisia na záver navrhla, aby v časopise Zornička a v mládežníckom časopise Vzlet, okrem odmenených prác, boli uverejnené aj tie kvalitnejšie práce.

V poslednej časti podujatia spisovatelia Miroslav Demák a Jeremija Lazarević v krátkych črtách predstavili svoju literárnu tvorbu a svoje najnovšie knižné vydania. Účastníkom sa prihovorili aj Mária Galasová, riaditeľa ZŠ maršala Tita a Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs