Čoskoro oslavy 150. výročia divadelníctva v Petrovci

4.nov 2015

Čoskoro oslavy 150. výročia divadelníctva v Petrovci

Od prvého predstavenia hraného po slovensky Starý vozka Petra III., ktoré v Petrovci odohrali v roku 1866, v nasledujúcom roku bude presne 150 rokov.

Z konštruktívnej diskusie v Petrovci ako čím primeranejšie zaznamenať okrúhle jubileum nášho divadelníctva

Z konštruktívnej diskusie v Petrovci ako čím primeranejšie zaznamenať okrúhle jubileum nášho divadelníctva

Iniciatívny výbor osláv 150. výročia divadelníctva v Petrovci prvýkrát zasadal v piatok 23. októbra 2015 v priestoroch NRSNM v Novom Sade, a druhé zasadnutie, na ktoré boli pozvaní aj novinári, sa uskutočnilo v utorok 3. novembra 2015 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec.

Členovia Iniciatívneho výboru na 2. zasadnutí pred sebou už mali konkrétny a rozpracovaný návrh programu osláv, o ktorom diskutovali a konštruktívne sa dohovárali, spresňovali jednotlivé obsahy, resp. program doplnili aj novými obsahmi.

Zasadnutia sa z pozvaných zúčastnili Pavel Marčok (Obec Báčsky Petrovec), Katarína Melegová-Melichová (Matica slovenská v Srbsku), Ján Čáni (jeden z autorov koncepcie osláv), Viera Krstevská (Slovenské vojvodinské divadlo), Pavel Čáni (Múzeum vojvodinských Slovákov), Jarmila Stojimirovićová (Knižnica Štefana Homolu), Vladimír Valentík (Slovenské vydavateľské centrum), Ján Černák (Divadlo VHV Báčsky Petrovec), Svetluša Hlaváčová (koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM) a Milina Florianová (penzistka slovenskej redakcie novosadského rozhlasu).

Títo členovia sa stretli z iniciatívy Divadelného múzea Vojvodiny Divadelného ústavu v Bratislave a vyjadrili svoj záujem jednotne, spoločnými silami osláviť toto úctyhodné jubileum, ktorého ústredné oslavy sa uskutočnia v dňoch od 26. do 28. augusta 2016 v Báčskom Petrovci. K tomu aj po celý rok 2016 budú prebiehať početné podujatia.

Hlavným garantom podujatia bude Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a k odborným garantom podujatia – Divadelnému múzeum Vojvodiny a Divadelnému ústavu v Bratislave – sa pridalo aj Múzeum vojvodinských Slovákov.

Hlavnými usporiadateľmi podujatia budú Divadlo VHV Báčsky Petrovec, Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec, Slovenské redakcie RTV a Matica slovenská v  Srbsku.

K partnerom podujatia: Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Slovenskému vydavateľskému centru v Báčskom Petrovci, Oddeleniu slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa pridali aj Obec Báčsky Petrovec a Knižnica Štefana Homolu.

Mediálnymi partnermi budú: RTV (rádio a televízia), lokálne rádiá, Hlas ľudu, Rovina, Nový život.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs