Olinka Glóziková-Jonášová – nová úradujúca riaditeľka RTV OK

5.nov 2015

Olinka Glóziková-Jonášová – nová úradujúca riaditeľka RTV OK

Z dnešného 31. zasadnutia ZO Kovačica

Z dnešného 31. zasadnutia ZO Kovačica

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica novoutvorená výbornícka väčšina (23 výborníkov) zhromaždená okolo Srbskej pokrokovej strany odvolala Jána Litavského z funkcie úradujúceho riaditeľa Rádio-televízie Obce Kovačica a túto zodpovednosť zverila Olinke Glózikovej-Jonášovej, doterajšiej novinárke RTV OK.

Na rokovacom programe 31. zasadnutia ZO Kovačica bolo tento raz 7 bodov. Okrem vo vedení RTV OK zmeny sa udiali aj v dozorných výboroch verejných podnikov Relax, Naš stan a Direkcie pre výstavbu Obce Kovačica, ako aj v Správnom a Dozornom výbore Domu zdravia v Kovačici, kde vymenovali nových členov.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs