Médiá dnes: lukratívna záležitosť?

5.nov 2015

Médiá dnes: lukratívna záležitosť?

Na otvorení konferencie sa prihovorila aj riaditeľka Magyar Szó Rosalija Ekres

Na otvorení konferencie sa prihovorila aj riaditeľka Magyar Szó Rozália Ökrész

KONFERENCIA MENŠINOVÝCH A LOKÁLNYCH MÉDIÍ

Aké portfólio by malo svojmu publiku predložiť súčasné dynamické médium? O problémoch udržateľnosti a schopnosti premeny lokálnych a menšinových médií sa dnes v Belehrade diskutuje na 4. regionálnej konferencii venovanej menšinovým a lokálnym médiám.

Udržateľnosť je však to najmenej, čo treba urobiť… treba urobiť krok vpred. Inovácie môžu vytvoriť nový profil aj našich menšinových médií a spraviť z nich značku. Doménou médií, ktorá je aj schopná predaja, by však mala byť kvalita, nové pohľady a originálne spôsoby oslovovania recipientov.

V troch paneloch sa účastníci konferencie pôsobiaci v médiách na území Srbska, ale aj hostia zo Slovinska a odborníci zo zahraničia venujú budúcnosti médií a uvádzajú do kontextu s digitálnymi technológiami printové, rozhlasové i televízne formáty.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová v prvom paneli konferencie vyzýva k odpovedi otázkou: Aká je dnešná úloha médií? Aký postoj by mali zaujať k súčasným digitálnym technológiám? Zaneta Škerlevová hovorí na základe spolupráce s BBC v Londýne: „Budúcnosť je digitálna. Je ilúziou, že printové médiá zostanú len v printovej podobe. Ľudia čítajú noviny na mobile, pozerajú televíziu na mobile.“ Predovšetkým tak poukazuje na životný štýl mladých ľudí. Digitalizácia novín nielen podľa nej klope na dvere.

Na druhej strane podľa Roberta Čobana, majiteľa vydavateľstva Color Press Group, v tlačenej podobe sa knihy iste budú čítať. Hoci on sám pracuje prakticky celý život v súkromnom sektore, považuje za dôležité, aby existovala podpora verejného sektora, pokiaľ ide o existenciu lokálnych a menšinových médií. „Menšiny sú mostom medzi národmi a na tom moste treba pracovať. Tu má najvýznamnejšie postavenie mediálna scéna,“ vyzdvihuje Mateja Norčič Štamcarová, splnomocnená ministerka a dočasná chargé d´affaires slovinskej ambasády.

K slovu sa vo veľkom dostal aj Facebook. Možno ho využiť nielen k spätnej väzbe od svojich čitateľov, divákov, poslucháčov, ale aj k mnohým inšpiráciám. Veď kto už lepšie môže poradiť, o čom písať a čo vysielať, ak nie samotný čitateľ, divák a poslucháč.

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs