V PADINE: LITERÁRNY VEČIEROK SO SPISOVATEĽOM ĐURICOM KRSTINOM

5.nov 2015

V PADINE: LITERÁRNY VEČIEROK SO SPISOVATEĽOM ĐURICOM KRSTINOM

Včera večer 4. novembra v miestnostiach Základnej školy maršala Tita v Padine sa usporiadala prezentácia kníh pre deti Cesta do TokiaJa som Isidora, autora prof. Đuricu Krstina, spisovateľa z Kovačice.

Cesta do Tokia zaujala aj padinských školákov

Cesta do Tokia zaujala aj padinských školákov

Na literárnom večierku venovanom spisovateľovi Đuricovi Đurovi Krstinovi a jeho najnovšej literárnej tvorbe sa zúčastnili žiaci nižších ročníkov padinskej ZŠ, ktorí predniesli úryvky najprv z knihy Ja som Isidora, venovanej predškolským deťom, a neskoršie zahrali i úryvok z rádio drámy Cesta do Tokia. V príležitostnom programe sa predstavili mladí padinskí hudobníci, ktorí zahrali na svojich hudobných nástrojoch.

Literárny večierok moderovali Eva Taubertová a Zdenka Obšustová, knihovníčky Obecnej knižnice v Kovačici, pobočky v Padine, ktorá sa podpísala aj pod organizáciu podujatia.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs