KYSÁČ: DRUHÝ DEŇ DIVADELNÉHO FESTIVALU

6.nov 2015

KYSÁČ: DRUHÝ DEŇ DIVADELNÉHO FESTIVALU

Festival Zuzany Kardelisovej, ktorý včera otvorili v Kysáči, dnes pokračoval.

Najprv piestnou spomienkou pri hrobke divadelnej ochotníčky Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne a potom dvoma súťažiacimi predstaveniami.

Najprv to bolo predstavenie Tennesse Wiliamsa Dokonalá analýza v podaní papagája v réžii Jána Kmeťku. Predstavenie Ochotníckeho divadla Janka Čemana Pivničania predviedli v hodnovernom ambiente Klubu KISS.

 

Hore nohami

Záber z predstavenia Hore Nohami

Druhým súťažným predstavením bolo divadlo Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej Hore nohami v réžii Hany Tancikovej. Toto predstavenie Divadla VHV, Báčsky Petrovec bolo vo veľkej sále Kultúrneho centra Kysáč, ktoré je organizátorom 12. Festivalu Zuzany Kardelisovej.

Porota pracuje v zložení: Alexander Bako (predseda), herec a režisér, Ján Kohút, herec a režisér, a Michal Ďurovka, akademický maliar a novinár. Festival financuje Správa pre kultúru Mesta Nový Sad a finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika.

Zajtra o 18.00 vystúpia herci Dubnického divadla, Dubnica nad Váhom zo Slovenskej republiky a o 20.30 Padinské ochotnícke divadlo Nová scéna pri DK Michala Babinku, Padina.

Elena Šranková   

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs