Daniel Kolény a výročie spevokolu v Kulpíne

11.okt 2015

Daniel Kolény a výročie spevokolu v Kulpíne

Bývalý a aktuálny kulpínsky farár: (zľava)Juraj Šefčík a Jaroslav Javorník

Bývalý a aktuálny kulpínsky farár: (zľava) Juraj Šefčík a Jaroslav Javorník

Kulpínčania nezabúdajú na významné osobnosti svojich dejín a tak si v rámci služieb Božích dnes primeraným spôsobom pripomenuli pôsobenie svojho tretieho farára Daniela Kolényho (1800 – 1875). V týchto dňoch (3. októbra) uplynulo 215 rokov od jeho narodenia a onedlho (17. októbra) bude rovno 140 rokov od jeho smrti.

V Kulpíne pôsobil 43 rokov (1832 – 1875) a vo vtedajších nepokojných rokoch bol neoblomným bojovníkom proti maďarizácii. O jeho pôsobení v tejto dedine v kázni hovoril Juraj Šefčík, senior z cirkevného zboru v Senici na Slovensku, rodák zo Selenče a jeden z bývalých kulpínskych farárov.

A práve počas pôsobenia farára Šefčíka v Kulpíne (1979 – 1997), dokonca z jeho iniciatívy, založený bol zborový cirkevný spevokol. Spomenuté dnešné bohoslužby v evanjelickom kostole venované boli i 35. výročiu spevokolu. Prítomní si vypočuli niektoré údaje o jeho pôsobení a pod vedením terajšej vedúcej – kantorky v kulpínskom cirkevnom zbore – Miloslavy Petrášovej spevokol zaspieval päť piesní.

Jubilujúci zbor zaspieval päť piesní

Jubilujúci cirkevný spevokol zaspieval päť pesničiek zo svojho repertoáru

Keďže sa pre daždivé počasie nemohla realizovať plánovaná návšteva hrobky a nedávno opraveného pomníka farárovi D. Kolénymu na kulpínskom cintoríne, pripravený program s ďalšou prednáškou o významných osobnostiach z dejín Kulpína odznel v sieni na fare. Tu pri novom tablo jubilujúceho cirkevného spevokolu a v družnom stretnutí terajších i bývalých jeho členov odzneli i ďalšie duchovné piesne.

Minútkou ticha kulpínski cirkevníci v čele so svojím farárom Jaroslavom Javorníkom vzdali úctu zosnulým členom spevokolu a k terajším 35 spevákom zaželali si vo svojich radoch aj ďalších spoluobčanov, lebo pred 35 rokmi kulpínsky cirkevný spevokol mal 54 členov.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs