Veselý stroj uvaril najlepšiu rybaciu polievku

11.okt 2015

Veselý stroj uvaril najlepšiu rybaciu polievku

Na snímke velitelia odmenených kuchárskych tímov

Velitelia odmenených kuchárskych tímov

Kuchárska súťaž vo varení rybacej polievky Zlatý kotlík 2015 doznela v Kovačici dnes popoludní.

O najchutnejšie uvarenú rybaciu polievku bojovalo šesnásť družstiev. Táto súťaž sa usporiadala na pozemku Združenia športových rybárov Rybolovec, ktoré bol aj organizátorom tejto súťaže v čele s predsedom Martinom Milosrdnim. Rozhodcovia boli Velimir Đorđević, Žan Petrák a Rastislav Trančík.

Tohtoročným víťazom je kuchársky tím Veselý stroj, na druhom mieste zakotvil Čupko, pokým sa bronzový pohár dostal družstvu Brašo.

                                                                                                              Anička Chalupová

                                                                                          

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs