DEBUT NA VEĽKÚ NOC

11.apr 2013

DEBUT NA VEĽKÚ NOC mal mladší cirkevný spevokol kulpínskeho zboru SEAVC (na snímke). Dievčatá a mladé ženy spolu s veľkým spevokolom, ktorý má za sebou už dlhú tradíciu a v týchto dňoch tiež posilnené rady, obohatili svojím spevom v evanjelickom chráme prvú, resp. i druhú sviatosť veľkonočnú. Nacvičuje ich kantorka Miluška Petrášová. Zakaždým vystúpil aj novozaložený cirkevný orchester, niekoľko skupín mládežníkov a ozdobou sviatočných nedeľných nešporných služieb boli vystúpenia najmladších. Kulpínčania si pozreli aj výstavu kraslíc a veľkonočných aranžmánov vo vynovenej modlitebnici a príjemne boli prekvapení darčekom – omaľovaným vajíčkom, ktoré mládežníčky delili všetkým, ktorí vo Veľkonočnú nedeľu prišli do kostola.

A. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs