VEĽKÚ NOC AKO SVIATOK VZKRIESENIA

11.apr 2013

VEĽKÚ NOC AKO SVIATOK VZKRIESENIA Ježiša Krista oslavujú všetci kresťania. V kysáčskom evanjelickom chráme vo Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok tiež usporiadali slávnostné bohoslužby. Kázal velebný pán Ondrej Marčok, farár kysáčsky. K slávnosti prispel i spevokol, ako i mládežník Ivan Klinko. Spevokol nacvičila pani farárka Darina Marčoková. Na nešporných službách v programe účinkovali deti, ktoré navštevujú nedeľnú besiedku. Zaspievali pesničky, ukázali, ako sa vedia modliť, že vedia aj 10 Božích prikázaní, a za to dostali darčeky.

Anna Legíňová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs