Kysáč

11.apr 2013

Na výročnej schôdzi Obecnej organizácie Červeného kríža Nového Sadu, ktorú usporiadali vo Zväze samostatných syndikátov, Kysáčania získali pozoruhodné uznania. Zlatý odznak Červeného kríža Srbska získala profesorka Katarína Vrbovská a škôlka Lienka, strieborný odznak dostal aktivista a člen predsedníctva Miestnej organizácie Červeného kríža v Kysáči Michal Gombár, KIS Kysáč a Rádio Kysáč. Uznanie za dlhodobú prácu dostala aj profesorka v penzii Zorica Trivunčićová.

A. Legíňová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs