Deň Hlasu ľudu

21.okt 2020

Deň Hlasu ľudu

Oslavy Dňa Hlasu ľudu sa aj tohto roku konali 19. októbra v priestoroch NVU Hlas ľudu, v rámci ktorých si kolektív ustanovizne, novinári či dopisovatelia, ako aj prítomní hostia pripomenuli 76. výročie založenia tohto týždenníka. Jubiloval aj časopis Vzlet, ktorý si tohto roku pripísal presne 50 rokov nepretržitého vychádzania.

V rámci osláv sa prítomným prihovorila a hostí privítala riaditeľka ustanovizne NVU Hlas ľudu Anna Huďanová, ktorá stručne zhodnotila celkový rok. Slovo potom patrilo predsedníčke NRSNM Libuške Lakatošovej a následne v príhovore pokračoval aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. Medzi hosťami boli ešte aj predseda Výkonnej rady NRSNM Miroslav Tomáš, asistentka Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Milina Chrťanová a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík.

Všetkých prítomných pozdravila a zablahoželala im Deň Hlasu ľudu i úradujúca zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu Anna Francistyová. Potom zahlásila udeľovaie tradičných cien novinárom a dopisovateľom. Najprv slovo dala zodpovednej redaktorke časopisu Vzlet Jasmine Pánikovej, ktorá prečítala správu komisie, v ktorej boli aj Irena Lomenová a Tijana Farkašová. Ceny Vzletu tentoraz získali rozhlasový novinár Miroslav Gašpar, odmenený za príspevky v rubrike Šport, a grafický dizajnér Rastislav Filip za recenzie počítačových hier.

Foto: J. Čiep

Trojčlenná komisia – Anna Francistyová, Michal Ďuga a Vladimír Valentík – sa tohto roku rozhodla udeliť 1. cenu novín Hlas ľudu Stevanovi Lenhartovi (za širokospektrálnosť a profesionálny prístup k spracovaniu tém a za výstižné sledovanie udalostí v rubrike Týždeň), 2. cenu Miroslavovi Papovi (za novinársku pohotovosť a úspešné prenikanie do novinárskej profesie), 3. cenu Elene Šrankovej (za redakčnú pohotovosť, redigovanie rubriky Ľudia a udalosti a dôkladné sledovanie terénnych povinností). Cenu pre dopisovateľa udelili Pavlovi Pálikovi z Kysáča za dopisovateľskú spoluprácu a príspevky v rubrike Šport.

Foto: J. Čiep

Vlani k tradičným odmenám pribudla Cena Ota Filipa za najkrajšie uverejnené fotografie. Komisia tejto ceny tohto roku pracovala v zložení: Jaroslav Pap, Jaroslav Čiep a Jozef Klátik. Cenu Ota Filipa za fotografiu roka, teda za najucelenejšiu fotografiu v stanovenom období – od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020 – získal Juraj Pucovský za fotografiu v príspevku Ryba má trikrát plávať. Cenu Ota Filipa za najlepšiu fotografiu na športových stranách Hlasu ľudu dostal Miroslav Pap (v príspevku Prevýšili všetky rekordy). Cenu Ota Filipa za najlepšiu titulnú stranu časopisu Vzlet získal Michal Ďurovka, a to za fotografiu Účastníci výtvarného tábora v Kysáči.

V mene odmenených sa poďakoval Stevan Lenhart.

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs