Deň Hložian – prvá časť

5.máj 2018

Deň Hložian – prvá časť

Deň Hložian je 3. mája. Oslavy tohto sviatku sa už tradične začínajú v piatok. Tak tomu bolo aj včera: ich prvá časť sa uskutočnila v Dome kultúry.

Po sprístupnení štyroch výstav nasledovalo tzv. slávnostné zasadnutie Rady Miestneho spoločenstva. Bolo popretkávané výstupmi členov Kultúrno-osvetového spolku Jednota. Program sa obecenstvu páčil. Videli ho aj hostia z partnerského mesta Holíč. Oslavy Dňa Hložian pokračujú aj dnes.

Vernisáže troch výstav sa konali pred vstupom do Domu kultúry. Početných prítomných privítala predsedníčka miestneho Spolku žien Slovenka Viera Miškovicová. Hovorila o činnosti SŽS a výstave tanierov na poschodí DK. Okrem nich si prítomní so záujmom pozreli aj etno izbu.

Združenie výtvarných umelcov Hložianska paleta usporiadalo jubilejnú 25. výstavu Hložianska paleta. O jej obsahu hovoril a všetky výstavy aj otvoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Podčiarkol, že okrem siedmych už známych hložianskych výtvarníkov tento raz vystavuje aj šesť talentovaných základoškoláčok.

Začiatky HP, ktorú premiérne usporiadali roku 1994 pod názvom Z palety hložianskych výtvarníkov, hovoril novinár Juraj Bartoš. Zároveň podal obraz o výtvarnom živote v Hložanoch. Výtvarné práce krášlia predsieň DK a všetky štyri výstavy je možné pozrieť si aj dnes.

Už tretí raz pripravil výstavu starých fotografií znázorňujúcich niekdajšie Hložany a ich obyvateľov Ondrej Stupavský Endy. Sám sa o nej krátko zmienil. Štvrtá výstava zostala akosi pozabudnutá. Prichystali ju členovia hložianskeho Združenia penzistov a invalidov práce. Ide o fotografie, ktoré hovoria o ich aktivitách. Žiaľ, penzisti pri vernisážach slovo nedostali.

Prejavy a umelecké pásmo

Aj tohtoročná ústredná časť osláv Dňa Hložian odznela v sále Domu kultúry. Prítomných privítal predseda Rady Miestneho spoločenstva Pavel Žembery. Hovoril o pokroku, aký dosiahla dedina v poslednom období a o tom, ako ju mieni zveľadiť vlani zvolená Rada MS Hložany.

Pochvalne sa o dosiahnutých výsledkoch v uplynulom období zmienil aj predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Po ňom sa vyberanými slovami prihovorili radom: primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová-Makanová a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka.

Moderátorka kultúrno-umeleckého pásma Monika Bažaľová postupne predstavila hložianske spolky a združenia. Zábery z ich činnosti na video bime ilustrovali prečítaný text.

Príbeh o Hložanoch bol popretkávaný kvalitnými výstupmi mladých hložianskych spolkárov. Predstavili sa tanečníci a speváčky Silvia Ferková a Anna Hašková.

Vyhrávala im hudobná skupina pod vedením Rastislava Struhára. Vďačné obecenstvo odmenilo potleskom folkloristov ako i recitátora Damiana Feketeho.

Dnešný program

Oslavy Dňa Hložian pokračujú dnes. Do predpoludňajšieho programu zaradili až päť súťaží. O deviatej štartovali rybári pri Dunaji, poľovníci na strelnici, futbalisti na futbalovom ihrisku, šachisti v suteréne Domu kultúry. Na jedenástu naplánovali súťaž hasičských spolkov pri futbalovom ihrisku.

Deň Hložian uzavrú na trhovisku v centre dediny. O 15.00 sa začne predajná výstava kvetín. Združenie ekológov Ekos usporiada výstavu fotografií. Spolok žien Slovenka odštartuje súťaž o najkrajšiu dobošovú tortu a umožní hosťom ochutnávku hložianskej kyslovky.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs