Detská bilingválna univerzita pre krajanov

18.júl 2013
Patrične vybavení pred vchodom do štôlne Bartolomej

Patrične vybavení pred vchodom do štôlne Bartolomej

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj v tomto roku, v rámci podujatí, ktoré organizuje každoročne ako starostlivosť pre svojich krajanov, usporiadalo 8. Detskú bilingválnu univerzitu pre krajanov základných škôl. Organizácia podujatia bola poverená Centru celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde univerzita prebiehala od 5. do 15. júla.

Dvadsiatim ôsmim účastníkom zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny boli ponúknuté odborné prednášky z oblasti slovenskej literatúry, prírodovedy, ľudových hudobných nástrojov, politiky v súčasnej Európe, ako aj návšteva bábkového divadla, literárneho a hudobného múzea, Matejovho domu a hrobu Jána Botta na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. V rámci poznávacej zložky žiaci navštívili Banskú Štiavnicu a štôlňu Bartolomej, rozprávkovú dedinu Habakuky na Donovaloch, absolvovali výlet do Vysokých Tatier a do Bystrianskej jaskyne. Aktívne sa podieľali na večerných aktivitách a zábavách, ktoré uprednostňovali komunikáciu v angličtine. Nevystala ani rekreácia na plážovom kúpalisku, promócia po ukončení kurzu v mestskej radnici a rokovanie Detského parlamentu.

Srbsko tentoraz na podujatie poslalo svojich víťazov z republikovej súťaže zo slovenského jazyka z Pivnice, Starej Pazovy, Kovačice a Padiny za pedagogického sprievodu PaedDr. Svetlany Zolňanovej. K realizácii finančne prispeli ÚSZZ a NRSNM.

s. z.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs