STRETNUTIE GENERÁCIE PADINSKÝCH ŽIAKOV

18.júl 2013

29Stretnutiegeneracie88

STRETNUTIE GENERÁCIE PADINSKÝCH ŽIAKOV NARODENÝCH ROKU 1988, ktorí skončili ôsmy ročník Základnej školy maršala Tita roku 2003, sa uskutočnilo v sobotu 6. júla 2013. Bývalí žiaci sa najprv stretli na triednickej hodine so svojimi triednymi učiteľmi, kde sa každý žiak zmienil o svojom živote v uplynulom desaťročí. So žiakmi sa stretli triedni učitelia: Ján Tifenbach, Ján Chrťan, Ján Srnka, Mária Nosáľová, Zuzana Valentová (učitelia nižších ročníkov) a triedni učitelia vo vyšších ročníkoch: Zuzana Širková, Eva Kotvášová, Zuzana Gluvaková a Ján Petráš. Družba bývalých spolužiakov pokračovala pri večeri a hudbe v sieni bývalej budovy UTVA.

A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs