Vždy sa pozerali dopredu…

18.júl 2013
Výstava fotografií – trvalých pamiatok na akcie kulpínskych žien zaujala pozornosť návštevníkov

Výstava fotografií – trvalých pamiatok na akcie kulpínskych žien zaujala pozornosť návštevníkov

Spolok kulpínskych žien bol založený 4. februára 2003 a v piatok 12. júla 2013 oslávil desať rokov práce. Z príležitosti jubilea otvorili výstavu o doterajšej práci spolku, stretli sa na výročnom zasadnutí a prezentácii Zbierky receptov Spolku kulpínskych žien.

Z početných fotografií a textov uverejnených v tlači spolkárky inštalovali výstavu v miestnostiach spolku v Muzeálnom komplexe v Kulpíne. Prítomných privítala dlhoročná predsedníčka Katarína Zorňanová, ktorá poznamenala, že materiálu o desaťročnej práci spolku by bolo aj na desať výstav, ale urobili užší výber, aby sa prispôsobili priestoru. Spomenula pritom realizované projekty spolku zachytené na fotografiách a opísané v textoch z printových médií. Perličkou výstavy boli fotky redaktora Hlasu ľudu Juraja Pucovského, ktorý poskytol  zábery z viacročnej účasti Kulpínčaniek na podujatí Krojová zábava v Laliti. Výstavu otvorila členka Rady MS Kulpín a riaditeľka PU Včielka B. Petrovec Zuzana Pašićová, ktorá spolkárkam zablahoželala k jubileu a popriala veľa úspešných rokov. Hostia podujatia si so záujmom obzreli výstavu a zapísali sa do knihy dojmov.

VÝROČIE A RECEPTÁR

Z výročného zasadnutia a prezentácie prvého receptára

Z výročného zasadnutia a prezentácie prvého receptára

Oslavy jubilea SKŽ pokračovali v aule kulpínskej základnej školy, kde usporiadali výročné zasadnutie spolku žien. Moderátorka programu Viera Dorčová-Babiaková prečítala niektoré mená Kulpínčaniek, ktoré v minulosti pracovali v tejto oblasti. Už v roku 1923 mal Kulpín predstaviteľku vo Zväze Československých žien, ale žiaľ, jej meno sa zatiaľ nepodarilo zistiť. V povojnovom období a neskoršie boli zvlášť aktívne kulpínske učiteľky Mária Vadnálová a Alžbeta Pucovská a zdravotná sestra Mária Gabríniová. Pokračovateľom ich práce je práve Spolok kulpínskych žien, dnes už desaťročný.

Koncíznu správu o desaťročnej činnosti podala predsedníčka SKŽ Katarína Zorňanová, ktorá zdôraznila, že za desať rokov bolo aktivít neúrekom. Boli to prednášky, národopisné výstavy, dielne na rôzne témy, projekty, tortiády, humanitárne akcie, návštevy iných prostredí, pričom osobitne vyzdvihla spoluprácu s Riečkou na Slovensku a aktívnu účasť na podujatiach v Kulpíne a širšie. Blahoprajné listy SKŽ zaslali Marián Spišiak, starosta obce Riečka, a Vesna Šijački, riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť Vojvodiny. Pri tejto príležitosti sa prihovorila i novinárka z B. Palanky Biljana Kurišová, ktorá v spolupráci s kulpínskymi spolkárkami a KUS Zvolen robila dokumentárnu reportáž Kulpínska svadba voľakedy, ktorá na festivale podunajských regiónov obsadila tretie miesto.

Výstava fotografií – trvalých pamiatok na akcie kulpínskych žien zaujala pozornosť návštevníkov

Výstava fotografií – trvalých pamiatok na akcie kulpínskych žien zaujala pozornosť návštevníkov

Prvú zbierku receptov Spolku kulpínskych žien predstavila zostavovateľka Katarína Pucovská a úryvky prečítala Milinka Čiliaková. Takmer všetky recepty sú uvedené v slovenčine a v srbčine. Táto netypická kuchárska kniha ponúka nielen recepty, ale aj hodne predpisov na jedlá, príbehy a eseje o potrave. V mene Slovenského vydavateľského centra sa prihovoril Vladimír Valentík. K desiatemu výročiu spolkárkam zablahoželala i predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová. V kultúrno-umeleckej časti oslavy jubilea SKŽ účinkovali členovia KUS Zvolen: Kristína Čiliaková, Andrea Šimová, Michaela Čiliaková, Vladimír Zima, Milinka Čiliaková a Michal Čiliak. Zábava spolkárok a ich hostí v dobrej nálade pri hudbe a speve a chutných pochúťkach schystaných podľa nového receptára trvala až do noci.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs