POMOC PRE ALEKSANDRA

18.júl 2013

Rodina Stankovićová – otec Miroslav, mama Vlasta a sestra Andreja z Báčskeho Petrovca, Prvomájová 15, nás požiadala, aby sme zverejnili výzvu – Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci – pre ich syna a brata Aleksandra Stankovića (nar. 9. marca 1986), ktorý trpí malígnym melanómom a zhubným nádorom pečene. Keďže mu lekári v Srbsku už nemôžu pomôcť, ďalšiu pomoc vyhľadali v zahraničí. Dostali sa do nemocnice AKH vo Viedni, kde je ďalšia liečba možná. Jednodňový pobyt v nemocnici však stojí 1 218 €, a za všetky ďalšie prehliadky a terapie sa dodatočne platí. Celkové trovy liečby prevyšujú 100 000 €. Saša je už vo Viedni a v tejto chvíli čas a peniaze pre neho znamenajú život. Preto prosia všetkých, aby im v súlade so svojimi finančnými možnosťami vyšli v ústrety. Peňažné príspevky možno zaplatiť na účty v Erste banke. Dinárový účet: 340-32045427-58.  Devízový účet: 340-7645365330 IBAN: RS35340000003204542758.

Rodina Stankovićová za poskytnutú pomoc vopred ďakuje.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs