V znamení Šafárika a úspešných mladých ľudí

18.júl 2013
Profesor Samuel Boldocký mal prednášku o P. J. Šafárikovi

Profesor Samuel Boldocký mal prednášku o P. J. Šafárikovi

V Muzeálnom komplexe v Kulpíne v nedeľu 14. júla vládlo slávnostné ovzdušie. Kulpínčania spolu so svojimi hosťami oslávili deň osady. Organizátorom podujatia bolo združenie občanov Klub Kulpínčanov, ktorý pre návštevníkov pripravil príležitostné obsahy.

Na slávnostnej akadémii v salóne veľkého kaštieľa prítomných a zvlášť veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Jána Varšu vítal predseda Klubu Kulpínčanov Pavel Zima. Pripomenul, že 10. júla 1745 kulpínsku pustatinu dostali bratia Stratimirovićovci a ten dátum si pred niekoľkými rokmi Rada MS Kulpín zvolila za Deň Kulpína. Skrátka sa zmienil aj o doterajšej práci Klubu Kulpínčanov, kde osobitne vyzdvihol projekty výroby a postavovania búst velikánov pôsobiacich v Kulpíne.

Busta Šafárika v aleji velikánov – vedľa stoja veľvyslanec Ján Varšo, akademický sochár Slobodan Bodulić a akademický maliar Pavel Čáni

Busta Šafárika v aleji velikánov – vedľa stoja veľvyslanec Ján Varšo, akademický sochár Slobodan Bodulić a akademický maliar Pavel Čáni

Náplň osláv bola tentoraz venovaná Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, spisovateľovi, historikovi, literárnemu vedcovi, pedagógovi, etnografovi, tvorcovi vedeckých základov slavistiky. O živote a diele tohto významného dejateľa, ktorý pôsobil aj v Kulpíne, hovoril literárny kritik, jazykovedec a bývalý profesor petrovského gymnázia Samuel Boldocký. Ako povedal, Pavel Jozef Šafárik v roku 1819 prišiel do Nového Sadu, kde bol vymenovaný za riaditeľa Pravoslávneho gymnázia (v súčasnosti Gymnázium Jovana Jovanovića Zmaja). Počas jeho pôsobenia od roku 1819 do roku 1825 toto gymnázium zaznamenalo najväčší rozmach. V roku 1821 synovec srbského patriarchu, veľkostatkár Toša Stratimirović, ktorý podporoval slovenskú kultúru, poprosil Šafárika, aby prevzal výchovnú starostlivosť nad jeho synom Milošom. Stratimirovićovci ho ubytovali v časti svojho domu v Novom Sade. Na ich veľkostatok do Kulpína Šafárik chodieval pracovať na svojich vedeckých prácach. Po prejave si prítomní pozreli kratší dokumentárny film o P. J. Šafárikovi. V mene hostí sa prihovoril veľvyslanec Ján Varšo, ktorý Kulpínčanom zablahoželal k sviatku.

Hostia podujatia v parku

Hostia podujatia v parku

Nasledovalo vystúpenie siedmakov ZŠ Jána Amosa Komenského, ktorí s divadielkom Coolpín na tému Moja osada nedávno súťažili v Bratislave a dosiahli vynikajúce úspechy. O Supertriede a ich úsilí úvodom hovorila riaditeľka kulpínskej školy Jovanka Zimová. Moderátorka programu Tatiana Mitićová prečítala okrem iného mená tohtoročných nositeľov Vukovho diplomu, ako aj mená úspešných športovcov z Kulpína. V kultúrnej časti programu vystúpili Marta Gažová z Hložian, hrou na gitare a spevom, a Boris Gabríni z Petrovca, hrou na gitare, kým Kulpínčan Vladimír Zima zahral na klavíri.

BUSTA ŠAFÁRIKA V KULPÍNSKEJ ALEJI VELIKÁNOV

Supertrieda z Kulpína šantivým vystúpením spestrila oslavu svojej dediny

Supertrieda z Kulpína šantivým vystúpením spestrila oslavu svojej dediny

V parku Stratimirovićovcov v centre Kulpína v aleji velikánov bola odhalená v poradí piata busta významných dejateľov v dejinách Kulpína. Tentoraz to bola busta Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861).       Vyhotovil ju akademický sochár Slobodan Bodulić z Nového Sadu, o ktorom sa zmienil akademický maliar Mr. Pavel Čáni, a potom sa prihovoril i sám autor busty. Bustu spoločne odhalili veľvyslanec SR v Belehrade J. Varšo a predseda Klubu Kulpínčanov P. Zima. Vyhotovenie a postavenie busty podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, pokrajinské sekretariáty, Obec B. Petrovec, MS Kulpín.

Oslava Dňa Kulpína mala primeranú náplň a prilákala hojný počet návštevníkov. Počasie tiež žičilo organizátorom podujatia.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs