Macošské správanie sa republikových inštitúcií voči RTV

18.júl 2013

POZNÁMKA

Už niekoľko mesiacov našou mediálnou scénou lomcujú správy o nerovnakej pozícii dvoch verejných servisov. Rádio-televízia Srbska a Rádio-televízia Vojvodina, ktoré zastrešuje Zákon o rádiodifúzii, sa za takýto „darček“ môžu poďakovať dvom činiteľom. V prvom rade občanom, ktorí horko-ťažko platia alebo neplatia koncesionárske poplatky predplatné. V druhom, nemenej dôležitom rade, republikovým inštitúciám, ktoré prednedávnom znevýhodnili aj tak nevýhodné finančné položenie Rádio-televízie Vojvodiny, tým, že uprednostnili Rádio-televíziu Srbska. Práve tá sa tri roky bude financovať z republikového rozpočtu. K tomuto príde v septembri, keď vláda Srbska zruší koncesionárske poplatky.

Pokrajinskému médiu sa zo štátnej pokladnice nedostalo nič. Vedenie RTV a jej zamestnanci nad tým lamentujú, kým vedenie našej pokrajiny pozýva na dodržiavanie sa zákonov a ústavy. Na túto tému dennodenne počuť vyhlásenia najvyšších predstaviteľov pokrajinských inštitúcií, menovite vojvodinského premiéra Dr. Bojana Pajtića, ktorý zdôrazňuje, že sa tým činom ohrozuje ústavou garantované informovanie v jazykoch národnostných spoločenstiev. Na to poukazujú aj národnostné rady, ako aj novozaložená Pokrajinská rada pre národnostné menšiny.

Naliehania asi urodili plodom, lebo v posledných dňoch sa vo vyhláseniach politikov vládnucich štruktúr konečne objavujú aj obrysy RTV, ktorej sa vraj taktiež, po septembrovom opravnom rozpočte, dostane kúsok z koláča. Aspoň tak hovorí prvý podpredseda srbskej vlády Aleksandar Vučić a prenášajú srbské médiá.

September je však pre zamestnancov Rádio-televízie Vojvodina veľmi ďaleko. Platy meškajú zo dva mesiace, čím sa ohrozuje ich životná existencia a právo na dôstojný život. Finančnou krízou tohto podniku sa ohrozuje aj právo občanov na informovanosť, lebo v dôsledku nedostatku peňazí, aj programová zložka je okyptená. Trpia aj medziľudské vzťahy, lebo vieme, ako hryzieme, keď sme hladní. A RTV už dávnejšie chorľavie na finančnú „podvýživu“ (spomeňme si, že už viac ako dekádu žije v podnájme). Zostáva len čakať a dúfať, že sa od jesene republikové vrchnosti prestanú voči RTV správať macošsky a nedovolia, aby, nedajbože (!), umrela hladom.

V. Dorčová-Valtnerová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs