Predstavenie Art centra Chlieb a hry v Kotore

18.júl 2013

Po úspešnom vystúpení v Košiciach v rámci Medzinárodného festivalu lokálnych televízii Zlatý žobrák, ktorý prebiehal v rámci podujatia Košice – Mesto európskej kultúry 2013, významný umelec Miroslav Benka a jeho Art centrum Chlieb a hry nedávno realizovali ďalší zahraničný umelecký zájazd. Pán herec a režisér Benka, vystúpili ste začiatkom júla na akom festivale?

– Vystúpili sme na Medzinárodnom divadelnom festivale Kotor Art, ktorý sa konal pod ochranou UNESCO a zoskupil divadelné predstavenia z 22 krajín sveta: Nemecka, Rakúska, Poľska, Ruska, Španielska, USA, Talianska, Portugálska, Japónska, Činy… samozrejme aj z Čienej Hory. Boli sme v dobrej spoločnosti. Zo Srbska vystúpilo Divadlo mladych z Noveho Sadu a naše Art centrum Chlieb a hry zo Starej Pazovy. S pomedzi 96 programom v oficialnej konkurencii vystupilo 16 predstaveni, medzi nimi bolo i naše predstavenie Obrazy môjho sveta, ktoré malo 27. novembra 2009, predpremieru v Sarvaši, v Maďarsku a premiéru o dva dní neskôr, 29. novembra na javisku Radošinského naivného divadla v Bratislave a dalšie vystúpenia. Ako vidno, po štyroch rokoch, toto naše predstavenie ešte stále žije a nazdávam, sa že sme sa v tejto serióznej svetovoj konkurencii nezahanbili, ba napriek.

Docent Miroslav Benka (foto: Pop Popović 2012)

Docent Miroslav Benka (foto: Pop Popović 2012)

 Ako ste spokojný s vystúpením Vášho súboru, aké boli dozvuky, res. reakcie na zahrané predstavenie?

–Áno, som spokojný. Súbor hral na výbornú. Hrali sme v tamojších kultúrnych strediskách, početné obecensto dobre prijalo predstavenie aj v Kotore  i v Herceg Novom . Po prvom predstavení mali sme okrúhly stôl – panel diskúsiu, kde predstavenie bolo kladne zhodnotené. Mal som aj desiatok interview pre tamojšie noviny, rozhlas a televíziu. Dôležité je aby sme čím viac a čím ďalej si kliesnili cestu, aby sme zanechali stopy po sebe, že ako národnosť kultúrne a tvorivo existujeme, aby tí, ktorí prídu po nás, nazdávajúc sa, pokračovali ešte kvalitnejšie a dostali sa ďalej.

 Aky bol druh a počet obecenstva, kto bol v organizácií somotného festival?

–Je mi cťou že bol som jedným s pozvaných hostí sledovať celý festival, keď ide o divadelnú tvorbu, divadelné dielne a panel diskusie a mal som šancu sledovať a zúčastniť sa v programoch. Vidieť čo sa robí vo svete a obohatiť svoju osobnosť. Čierna Hora sa definitivne otvorila k Európe a svetu, uvedomila si, že kultúra a umenie, tvorba ducha je oblasť ktorou sa dostáva do povedomia celý národ, štát a stopy podľa ktorých sa píšu dejiny národa a podľa ktorých si na vás budú spomínať. Celá manifestácia sa konala v znamení 200 ročnice narodenie najväčšej čiernohorskej osobosti: spisovateľa, básnika, mysliteľa – filozófa svetového formátu Vladiku Petra Petrovića Njegoša. Čierna Hora a mesto Kotor, vďaka blískemu letisku, pulzovali osobitnou energiou, každodenne prichádali umelci a pristávali obrovské zaoceánske prepychovo vybavené lode – crousery. Hemžilo sa tam na tisícky turistov. Vystupovalo sa na námestiach, pevnostiach, otvorných a uzatvorených priestoroch. Ináč, festival trvá od 1. júla  do 16. augusta 2013, a je uvedený v bohato vybavenom katalógu, veľmi premyslene a ambiciózne pripravený s vystupeniami najväčších svetových hviezd v oblasti divadla, literatúry, výtvarníctva, hudby, spevu, tancu, performansov za ktorým stojí Ministerstvo kultúry Čiernej Hory,  Mesto Kotor, Európa – Culture programme 2007 – 2013, a množstvo sponzorov hmotných a mediálnych. Vraj, festival bude stáť vyše 260 000 eúr…!.

 Aké sú Vaše ďalšie plány ak sa má na zreteli fakt, že ste za realtívne krátky časový úsek úspešne realizoval až dva zahraničné umelecké zájazdy – Slovensko Košice Mesto kultúry 2013 – Čiena Hora Kotor a Herceg Novy?

–Nevim čo poviedať, vždy mám plány a keby som mal azda tri životy neviem či by som ich všetky ukončil. Umelecké fotografie Obrazy dávno zabudnutých predkov súčasne sú uvedené v novotvorenom Kultúrnom centre Agora v Segedíne v Maďarsku, čakajú nás dalšie výstavy. Do konca roka chcel by som zrealizovať jeden medzinárodny projekt. Už niekoľko rokov pracujem na kapitálnej knihe ktorú zatiaľ mám v počitáči –  Totálne divadlo budúcnosti, píšem scenár pre tinásťdielny tv seriál 13 Mesiacov, mám niekoľko napísaných drám (medzi ními aj Dni zo snov Einsteinovcov – ktorá bola uvedená v rozhlasovej podobe v Rádio Belehrad (2002) a na javisku v produkcií nášho Art centa a s ktorou sme zavítali aj na festival najlepších Slovenských inscenácií Dotyky a spojenia 2012, do Martina, usporadúvam, systematizujem vlastnú teatrografiu a selektujem asi 10 000 fotografických ilustrácií, obsiahle materiály ktoré treba dôkladne dať do poriadku…

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs