Letná škola bábkového divadla

18.júl 2013
Z predstavenia Tatranky

Z predstavenia Tatranky

V dňoch 7. až 15. júla v Banskej Bystrici na 1. ročníku Letnej školy bábkového divadla bolo niekoľko zahraničných Slovákov. Základným cieľom tohto workshopu je kvalitným a odborným programom podporiť rozvoj divadelného herectva a prednesu v krajanskom prostredí. Organizátorom je Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Banskej Bystrici, na čele s PhDr. Zuzanou Drugovou.

Ako odborný garant workshopu je MgA. Iveta Škripková, úspešná slovenská autorka a dramaturgička, ktorá je zároveň riaditeľkou Bábkového divadla na Rázcestí (ďalej iba BDNR), kde vlastne toto školenie prebiehalo. BDNR je profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň a je dlhoročným a úspešným predstaviteľom moderného divadelného umenia na Slovensku.

Z ukončenia LŠBD: (sprava) K. Mažáryová, Z. Drugová, M. Pecko, M. Šamajová a I. Škripková

Z ukončenia LŠBD: (sprava) K. Mažáryová, Z. Drugová, M. Pecko, M. Šamajová a I. Škripková

Na spomenutý workshop sa prihlásilo celkovo 29 účastníkov vo veku 8 až 18 rokov z troch krajanských štátov, a to z Rumunska (Nadlak), Ukrajiny (Užhorod, Veľký Berezny) a zo Srbska (Kysáč, Padina, Vojlovica). Náplňou programu boli tieto dielne: animačná – Marián Pecko (umelecký šéf, režisér BDNR), tvorivé písanie – Iveta Škripková (riaditeľka BDNR), výtvarná – Katarína Mažáryová (vedúca ateliérov BDNR), herecká – Ivana Kováčová, jazyková reč, a Mária Šamajová, pohyb (herečky BDNR). Účastníci boli roztriedení do skupín a každá skupina absolvovala všetky spomenuté dielne.

V pondelok 8. júla divadelníci BDNR pre účastníkov pripravili predstavenie Tatranky – divadelné predstavenie venované Tatrankám a Tatrancom, ktorí majú radi neuveriteľné dobrodružstvá, a ktorí by sa spolu s hercami vydali na divadelnú cestu po Slovensku (Emília Hoffmanová, réžia: Marián Pecko). Počas celého týždňa prebiehali dielne a vyvrcholením bolo v piatok 12. júla slávnostné ukončenie workshopu, prezentovanie výsledkov a udelenie certifikátov. V programe sa predstavili účastníci z Vojlovice (naučené na tejto letnej škole prezentovali aj moderným tancom), účastníčka z Ukrajiny so svojou učiteľkou a predstavenie autorky a režisérky Ivy (Ne)bojsaňovej (hrala Mária Šamajová), ktoré účinkovalo na medzinárodnom festivale v Egri v roku 2009 a bolo súčasťou projektu Strach má veľké oči.

Frekventanti workshopu absolvovali aj návštevu rozprávkovej dediny Habakuky a Bystriansku jaskyňu, najväčšiu jaskyne južnej strany Nízkych Tatier. Nasledovala už len rozlúčka a odchod domov s priehrštím vďaky, dojmov a nových poznatkov.

Ivan Klinko

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs