Detský týždeň v pazovskom Poletarci

7.okt 2015

Detský týždeň v pazovskom Poletarci

Hostia v pazovskej PU Poletarac si so záujmom pozreli detský program

Hostia v pazovskej PU Poletarac si so záujmom pozreli detský program

Detský týždeň si bohatým programom pripomínajú aj v staropazovskej Predškolskej ustanovizni Poletarac.

V utorok 6. októbra Poletarac navštívili predstavitelia lokálnej samosprávy a tamojších verejných podnikov, ako aj priatelia ustanovizne. Obec Stará Pazova aj tohto roku škôlkarom zabezpečila darčeky, za ktoré sa im oni zavďačili pestrým programom.
Hostí a priateľov ustanovizne privítala Milica Blešićová, riaditeľka Poletarca, ktorá v príhovore zdôraznila význam usporiadania Detského týždňa. Nedeljko Kovačević, riaditeľ VP Direkcia pre výstavbu Obce Stará Pazova, avizoval začiatok prác na dostavbe objektov Poletarca, tak v Novej ako aj v Starej Pazove, ako aj výstavbu škôlky v Starých Bánovciach a ukončenie prác na výstavbe predškolskej ustanovizne v Belegiši.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs