Detstvo našich predkov

13.nov 2016

Detstvo našich predkov

V poobedňajších hodinách dnes v Jánošíku predstavili, pokrstili a k čitateľom vyprevadili knihu Kataríny Mosnákovej Bagľašovej Detstvo našich predkov. Ako prvý zväzok novozaloženej edície Národopisné zošity knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca.

Haja čiči búvaj

Haja čiči búvaj

Začalo sa uspávankou Haja čiči búvaj, ktorú zaspievala autorka knihy a tak privítala početných Jánošíčanov a hostí. Prítomných potom pozdravila aj riaditeľka školy Zuzana Halabrínová a o knihe hovoril riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Okrem iného povedal, že skôr než sa dostala do Jánošíka, knihu predstavili na veľtrhu kníh v Belehrade, a potom ju odbornej a neodbornej verejnosti predstavili aj na bratislavskom knižnom veľtrhu.

PhDr. Zuzana Drugová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v recenzii okrem iného uvádza, že „kniha sumarizuje detský folklór v Jánošíku na základe spracovania výsledkov vlastných výskumov autorky v Jánošíku, aj na základe ich porovnania s vybranou odbornou literatúrou v danej téme na Slovensku aj v prostredí dolnozemských Slovákov. Výsledkom sú doposiaľ známe prvky detského folklóru v Jánošíku“.

Bez nich by kniha akyste nevyšla. Katarína Mosnáková Bagľašová so svojimi informátormi

Bez nich by kniha akyste nevyšla. Katarína Mosnáková Bagľašová so svojimi informátormi

Autorka sa v príhovore zavďačila všetkým, ktorí sa priamo a nepriamo pričinili o to, aby kniha uzrela svetlo sveta. Predovšetkým svojim informátorom, ktorí jej poskytli vzácne informácie na tému detského folklóru.

– Som povďačná tým ľuďom a vážim si všetok ich čas, ktorý mi venovali. Vďaka ním môžeme mať takéto knihy a naša ľudová kultúra je obohatená. Aj ja som obohatená. Druhým ďalším momentom sú deti, s ktorými sme tie hry nacvičovali a potom sa dostali na festivaly, získavali odmeny, odchádzali na Slovensko. Tú radosť a povďačnosť v ich očiach nikdy nezabudnem, – povedala.

Obľúbenou hrou detí, ale aj mládeže bola hra Čutu lulu

Obľúbenou hrou detí, ale aj mládeže bola hra Čutu lulu

Pravdaže bez detí, ktorých sa kniha priamo týka, sa toto podujatie nemohlo zamyslieť. Vyobliekaní do pestrých krojov najmladší Jánošíčania predstavili kus detstva svojich starých a prastarých rodičov, o ktorých sa v knihe píše – riekanky, hry, piesne a tak akiste mnohých prítomných aspoň na chvíľku vrátili do detstva.

Knihu pokrstili detskými gulôčkami na hranie

Knihu pokrstili detskými gulôčkami na hranie

Celkom na záver, tak ako sa to už stalo zvykom Slađan Daniel Srdić, farár jánošícky, knihu aj symbolicky pokrstil v detskom štýle posýpaním guľôčkami na hranie, ktoré skôr boli obľúbenou detskou hračkou. Najviac sa im potešili pravdaže práve deti, ktoré si tie guľôčky aj pozbierali.

Podujatie spoločnými silami zorganizovali Slovenské vydavateľské centrum, Základná škola T. G. Masaryka a Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Jánošíku.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs