V Pivnici zvíťazila Vojlovičanka Katarína Kalmárová

13.nov 2016

V Pivnici zvíťazila Vojlovičanka Katarína Kalmárová

Katarína Kalmárová (Foto: A. Francistyová)

Katarína Kalmárová (Foto: A. Francistyová)

Dnes večer na záverečnom koncerte 51. Stretnutia v pivnickom poli diváci si ešte raz vypočuli všetkých 17 spevákov. Tlieskali všetkým, veď ich po dvoch súťažných koncertoch už dobre poznajú. Zaslúžený potlesk dostali aj odmenení účastníci tohto novembrového ročníka pivnického festivalu.

Víťazkou sa stala Katarína Kalmárová z Vojlovice, 2. cenu odbornej poroty za prednes získala Anna Berédiová zo Selenče a dve 3. ceny si vyspievali tentoraz Alenka Povolná z Padiny a Andrea Lačoková z Báčskeho Petrovca.

Robert Zgrablić (Foto: A. Francistyová)

Robert Zgrablić (Foto: A. Francistyová)

Cena za autentickosť piesne sa dostala do rúk Adriany Jozefíny Furikovej z Rumunska. Aj tohto roku odborná porota využila možnosť udeliť osobitnú cenu a to Robertovi Zgrablićovi z Chorvátska.

Za ľudový odev zvlášť boli pochválené a aj odmenené Anna Berédiová a Anna Dvornická zo Starej Pazovy. 

Obecenstvo svoje dve ceny určilo pre Pivničanku Milinu Milcovú a Hložančanku Annu Haškovú.

Milina Milcová (Foto: A. Francistyová)

Milina Milcová (Foto: A. Francistyová)

Spevákov sprevádzal 13-členný ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu, seriózne, ale aj vtipne festival aj tohto roku moderoval Rastislav Zorňan.

Pripomeňme, že aj Stretnutie v pivnickom poli patrí do skupiny sedem podujatí, kam NRSNM zaradila tie s osobitným významom pre Slovákov vo Vojvodine.

Anna Hašková (Foto: A. Francistyová)

Anna Hašková (Foto: A. Francistyová)

Aj tento ročník spolu zorganizovali: NRSNM, SKUS Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a ÚKVS.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs