Koncert slovenských speváckych zborov: Spevom k lepšej nálade

13.nov 2016

Koncert slovenských speváckych zborov: Spevom k lepšej nálade

Sústredenie slovenských vojvodinských zborov v Báčskom Petrovci, na aké nás zvykli zboristi, nevystalo ani tohto roku.

Aj tohto roku členovia Komorného zboru Musica viva prichystali a zrealizovali v poradí už deviate Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny.

Včera večer v aule Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa hmýrilo spevákmi a speváčkami z deviatich prostredí. Každý z účinkujúcich zborov v rámci koncertu sa predstavil ukážkou zo svojho repertoáru, teda z tromi – štyrmi piesňami.

Na tohtoročnom Koncerte slovenských zborov z Vojvodiny účinkovalo šesť našich speváckych zoskupení a jeden hosťujúci zbor zo Slovenskej republiky.

V rámci koncertu v Petrovci sa obecenstvu predstavili najprv domáce speváčky a spevák z Komorného zboru Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej.

Komorný zbor Musica viva Báčsky Petrovec

Komorný zbor Musica viva Báčsky Petrovec

Improvizované javisko potom patrilo Komornému zboru Zvony zo Selenče a ich dirigentovi a vedúcemu Jurajovi Súdimu.

Komorný zbor Zvony Selenča

Komorný zbor Zvony Selenča

Po druhýkrát sa tohto koncertu zúčastnili i speváci Obecného cirkevného spevokolu Credismus, čiže speváci z Petrovca, Kulpína a Hložian pod taktovkou Anny Medveďovej.

Obecný cirkevný spevokol Credimus Báčsky Petrovec

Obecný cirkevný spevokol Credimus Báčsky Petrovec

So svojou dirigentkou Annou Crveniovou vystúpil i Zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.

 

Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Nový Sad

Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Nový Sad

Po ročnej odmlke na koncerte v Petrovci včera zase privítali aj Zmiešaný zbor Tília zo Starej Pazovy, s ich dlhoročnou dirigentkou Annou Đurđevićovou.

dsc_8415_resize

Zmiešaný zbor Tília Stará Pazova

Záver vystúpení domácich zborov patril mužskému spevu a členom Komorného mužského zboru Skala z Kovačice, ktorému Pavel Tomáš nielen dirigoval, ale ich spev i sprevádzal na harmonike.

 

Komorný mužský zbor Skala Kovačica

Komorný mužský zbor Skala Kovačica

Tohtoročný koncert zborov otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová a moderovala ho Slovenka Benková-Martinková.

Celkom na záver piesne zo svojho repertoáru zaspieval aj hosťujúci Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – Viruju Telgárt zo Slovenska pod dirigentským vedením Jána Zachara.

Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – Viruju Telgárt, Slovenská republika

Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – Viruju Telgárt, Slovenská republika

Všetky účinkujúce zbory si z tohto podujatia domov odniesli diplom, ich vedúci aj kytice kvetov, ako i príležitostné darčeky, ktoré priniesli hostia zo Slovenska.

Po koncerte nasledovala spoločná družba a bližšie vzájomné zoznamovanie sa. Nevystal ani spoločný spev a tanec.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs