Dirigenti a kantori prišli na svoje

23.aug 2013

Asociácia slovenských pedagógov už mnohokrát konkrétnymi krokmi a podujatiami poukázala na široké pole pôsobnosti. Svojím ďalším úspešným podujatím opäť vzbudila záujem pedagogickej verejnosti, ale v hudobnom odbore, keď v dňoch 19. až 21. augusta v Petrovci zorganizovala Letný zborový kemp.

Účastníci po precvičenej skladbe po častiach postojačky zaspievali aj celú pieseň

Účastníci po precvičenej skladbe po častiach postojačky zaspievali aj celú pieseň

Kemp bol aj tohto roku medzinárodného rázu, keďže okrem účastníkov z Petrovca, Kulpína, Selenče, Bingule, Zreňanina, Starej Pazovy, ktorých bolo šestnásť, aj nadlackí Slováci mali svojich predstaviteľov. K tomu aj obsadenie prednášateľskej časti bolo medzinárodné, lebo okrem tunajších odborníkov svoje poznatky a skúsenosti z okruhu cirkevnej zborovej hudby účastníkom preniesol organista a dirigent zo Slovenska BcA. Vladimír Kopáčik. Pracovné dielne mali na starosti profesorky hudobnej kultúry Anna Medveďová, Mariena Stankovićová-Kriváková a PaedDr. Juraj Súdi.

– To, čo je zaujímavé pre tohtoročný kemp, je to, že sme dali dokopy kantorov, dirigentov a dokonca aj študentov hudby, čo znamená, že ASP podporuje všetky formy zborových zoskupení a snaží sa pomôcť im po didakticko-metodickej stránke, – hovorí Anna Medveďová, organizátorka podujatia.

Okrem toho zaujímavou a praktickou pomôckou pre účastníkov boli aj pracovné skúšky cirkevných spevokolov z B. Petrovca a B. Palanky, s ktorými pracujú MgA. Janko Siroma a Vladimír Kováč. Na týchto stretnutiach si frekventanti mohli všimnúť a osvojiť spôsoby práce s takýmito druhmi hudobných zoskupení.

Tretí deň kempu organizátor koncipoval viacej vo forme diskusie a organizácie, keďže sa hovorilo aj o problémoch v práci so speváckymi zbormi v jednotlivých prostrediach. Diskutovalo sa aj o kritériách pri výbere skladieb pre zbory, keďže vždy treba mať na mysli, aké sú hlasové možnosti toho-ktorého hudobného telesa, a až potom sa treba podujať na výber a spracovanie skladieb. Na dôvažok na letnom zborovom kempe si účastníci spolu so svojimi metodikmi spresnili a spracovali skladby, ktoré na Stretnutí cirkevných zborov (27. septembra) a na Stretnutí vojvodinských slovenských zborov (9. novembra)  spoločne zaspievajú všetky zbory.

Letný zborový kemp, ktorý finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre kultúru NRSNM, naplnil svoje poslanie tým, že účastníci získali množstvo teoreticko-praktických poznatkov a zadovážili si veľa nových partitúr.

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs