Divadlo a DIDA jubilujú

26.feb 2014

PIVNICA

V Ochotníckom divadle Janka Čemana v Pivnici tohto roku oslávia 20 rokov kontinuálnej tvorby a festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA). Skupina nadšencov tohto umenia zoskupená okolo spisovateľa Jána Salčáka v novembri 1994 registrovala nové združenie občanov ako samostatné divadlo. Bolo to druhé divadlo v súčasnej dobe vojvodinských Slovákov.

Ústredné divadelné oslavy budú prebiehať 28., 29. a 30. marca a predsedom oslavného výboru je Ján Kmeťko. Spomínaný termín je už známy ako stály termín usporiadania festivalu DIDA. Ináč pripomíname, že je lehota prihlasovania na 20. ročník festivalu DIDA práve do tejto soboty – 2. marca. Okrem divadelných predstavení, ktoré budú zaradené i do ďalšieho víkendu – 4., 5. a 6. apríla, naplánované sú aj sprievodné podujatia.

V piatok 28. marca bude otvorená retrospektívna výstava, čiže pohľad na tvorbu Pivničana Mgr. art. Zvonimíra Pudelku v uplynulých 20 rokoch. Pripravuje sa i výstava divadelnej fotografie zosnulého známeho fotografa a umelca Filipa Lašuta, ktorý štyrikrát navštívil divadelnú Pivnicu a fotografoval na festivale DIDA. Má ju na starosti jeho syn Michal Lašut a na zosnulého autora si pripomenie Ján Guba.

V tlači je i nový divadelný zborník najúspešnejších a najlepších dramatických textov z festivalu DIDA za posledných desať rokov pod názvom DIDA 2004 – 2013 Nová slovenská vojvodinská dráma II. Premiéra má byť v sobotu 29. marca. Pred týmto podujatím naplánovaný je okrúhly stôl o diele a prínose dramatickej tvorby Jána Palárika a Janka Čemana. Dva festivaly DIDA v Pivnici a Palárikova Raková v Čadci totiž uzavreli memorandum o medzinárodnej spolupráci. Svoj príspevok k okrúhlemu stolu chystá i Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, a to o dokumente k strategickému rozvoju kultúry vojvodinských Slovákov. Akcia SVC Zima s knihou sa už  tradične končí v Pivnici počas festivalu DIDA pod názvom Vítanie jari s knihou a tentoraz bude v nedeľu 29. marca.

Príprava osláv je teda v plnom prúde. Hostiteľské divadlo Janka Čemana sa na festivale DIDA zúčastní s jedným divadelným predstavením. S druhým predstavením vystúpi na Divadelnom vavríne a pre oslavy sa chystá performancia, čiže scénka z nového textu Olgy Ćosićovej Nová sociálna ustanovizeň II. Ináč predstavenie Janka Čemana pod týmto názvom bolo medzi prvými inscenáciami tohto divadla pred dvadsiatimi rokmi.

Keď ide o rekonštrukciu Domu kultúry v Pivnici, v tejto chvíli sa končia práce na novom priestore rozlohy 60 m– na Divadelnom salóne. Má to byť priestor na prezentácie, semináre, výstavy, prijatie hostí a divadelných súborov. Prostriedky na túto investíciu, na sanáciu najkritickejších bodov a sčasti aj na rekonštrukciu veľkej divadelnej sály v roku 2013 zabezpečila NRSNM.

       Vladimír Kolár

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs