Do života uviedli publikáciu Vysokoškoláci z Kovačice

15.dec 2018

Do života uviedli publikáciu Vysokoškoláci z Kovačice

Včera večer vo veľkej sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici sa za prítomnosti autora, hostí a hojného počtu obecenstva uskutočnila premiéra knihy Vysokoškoláci z Kovačice.

Po viac ako štvrťstoročnom časovom odstupe odvtedy, čo bola zverejnená odborná publikácia Kovačičania vysokoškoláci (1992) autora Dr. Jána Marka (1928 – 2015) – univerzitného profesora, publicistu a autora aj ďalších vedeckých publikácii a kníh o Kovačici (Prvé osadnícke slovenské rodiny v Kovačici (1995), Seniansky Markovci v Kovačici (1997), Detský domov v Kovačici (2001), Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov (2009) a iné), v týchto dňoch svetlo sveta uzrela ďalšia publikácia, v ktorej je predstavených 627 krátkych životopisov vysokovzdelaných Kovačičanov.

Po uvítacích slovách autora Dipl. Ing. Adama Jonáša, slávnostné uvedenie tejto rozsahom veľkej a obsahom bohatej publikácie bolo obohatené odborným posudkom Dr. Zuzany Čížikovej, literárnej vedkyne a kritičky. Knihu symbolicky pokrstila Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a poslankyňa republikového zhromaždenia.

Autor Jonáš sa podujal na náročnú, mravčiu úlohu systematickými a faktografickými opismi priblížiť povšimnutiahodný počet vysokoškolákov z tohto slovenského prostredia. Medzi nimi sú krátke životopisy aj súčasne známych osobností, medzi ktoré patria Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenčiny a spisovateľka pre deti a dospievajúcu mládež, Anička Bírešová, profesorka biológie a chémie, a riaditeľka kovačickej ZŠ, Anna Jašková, prof. slovenčiny a zástupkyňa hlavného a zodpovedného redaktora RTV Vojvodiny, Branko Kovački, plukovník, učiteľ letectva, pilot MIG-a a náčelník štábu na letisku v Batajnici, Jarmila Jonášová, prof. matematiky a úspešná športovkyňa, ktorá v rokoch 1975 – 1978 súťažila v najvyššej Juhoslovanskej hádzanárskej lige, a Anna Tomanová, prof. slovenského jazyka a literatúry, ktorá zároveň prečítala aj niekoľko  úryvkov z prezentovanej knihy.

Vydanie knihy, ktorá obsahuje päť celkov (kratší úvod, niekoľko slov o univerzitách, na ktorých študovali kovačickí vysokoškoláci, vysokoškoláci s ukončenými postgraduálnymi štúdiami, krátke životopisy vysokoškolákov a rodiny, ktoré majú troch alebo viacerých súrodencov so skončeným vysokoškolským vzdelaním), finančne podporila NRSNM, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Kovačica a Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka (vydavateľ knihy), v mene ktorého sa na záver prihovoril predseda Ján Dišpiter, prof. hudobnej kultúry.

K slávnostnejšiemu ovzdušiu premiéry knihy prispeli členovia zmiešaného speváckeho zboru Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a sólistky Jana Galasová a Gabriela Feketyová, ktoré za hudobného sprievodu Pavla Litavského, mladého hudobníka, predniesli niekoľko príležitostných piesní.

Program venovaný premiére knihy Vysokoškoláci z Kovačice moderoval prof. Ján Chrťan a autorka tohto textu.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs