Zasadalo Zhromaždenie mesta Nový Sad

14.dec 2018

Zasadalo Zhromaždenie mesta Nový Sad

Na začiatku dnešného zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad výborníci rokovali o podrobných regulačných plánoch jednotlivých blokov, zón a lokalít v Novom Sade, Petrovaradíne a Veterniku.

Tie telefóny…

Podľa mienky opozičných výborníkov týmito plánmi sa robí ústupok investorom kým sa podľa slov výborníkov vládnucej väčšiny napráva urbanistický chaos predchádzajúcej moci. Najviac sa diskutovalo o výstavbe solitéru ne mieste terajšej zelenej plochy na rohu ulíc Kysáčskej a Jovana Suborića v Novom Sade.

Riaditeľ VP Urbanizmus Dušan Miladinović informoval, že sa majetkovoprávne vzťahy ohľadom tejto lokality, tzv. livadica, riešili 12 rokov. Ako povedal tam nemôže byť ani detské ihrisko pre znečistenie a ani priestor pre psov kvôli hygiene. Námestník primátora Srđan Kružević ohľadom tejto lokality, ktorá vyvolala veľkú pozornosť verejnosti, povedal, že sa počet poschodí zvyšuje, lebo sa budova posúva hlbšie na parcelu kvôli výstavbe cyklistickej dráhy. Podľa generálneho urbanistického plánu z roku 1998 na tej lokalite mala byť nižšia budova.

Poznámky z výborníckych lavíc

Bez poznámok z výborníckych lavíc

Počas rozpravy o plánoch ináč prišlo k vystupňovaniu nálady, poznámkam z radov výborníckych lavíc nuž Zdravko Jelušić, predseda Zhromaždenia mesta, vyhlásil polhodinovú prestávku a schôdzu so šéfmi výborníckych skupín. O práci po prestávke sa na konci zasadnutia Zhromaždenia mesta zmienil pozitívne.

V pokračovaní výborníci väčšinou hlasou schválili, aby sa začal postup verejno-súkromného partnerstva s prvkami koncesie pre Lekáreň Nový Sad. Podľa slov námestníka primátora výskum poukázal, že by bez koncesie súkromný partner musel hospodáriť ako mestská lekáreň, čiže nerentabilne. Podľa jeho slov súkromného partnera zvolia prostredníctvom súbehu a bude mať záväzok zachovať všetkých zamestnaných s terajšími príjmami. Tiež bude musieť uzavrieť zmluvu s Republikovým fondom pre zdravotné poistenie o vydávaní liekov na recept. Podpíšu aj zmluvu o tom, že ceny liekov budú trhové. Na dnešnom zasadnutí okrem toho za úradujúceho riaditeľa Apoteke Novi Sad vymenovali Milana Grbu.

Výborníci tiež schválili kritériá na rozdelenie rozpočtových prostriedkov pre financovanie stálych trov národnostných rád národnostných menšín. Na realizáciu tohto rozhodnutia treba zabezpečiť dodatočné prostriedky v rozpočte mesta Nový Sad v roku 2019 v porovnaní s bežným rokom, vzhľadom na to, že mesto podľa Zákona o NRNM bude v nadchádzajúcom roku financovať sedem národnostných menšín a nie tri, ako to bolo v bežnom roku. Celkové prostriedky, ktoré sa navrhujú na financovanie stálych trov národnostných menšín v roku 2019 vynášajú 8 440 000 dinárov,

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs