Začal sa 25. Memoriál Juraja Ondríka v Starej Pazove

14.dec 2018

Začal sa 25. Memoriál Juraja Ondríka v Starej Pazove

Včera večer na starej hurbanovskej fare v Starej Pazove bol zvláštny večierok, ktorým sa oficiálne začal tohtoročný jubilejný 25. Memoriál Juraja Ondríka.

Na večierku, za prítomnosti početných hostí a domácich viery, spoločne si uctili životné jubileá – 70 rokov dvoch významných staropazovských rodákov: Miroslava Demáka a Pavla Popa.

O živote a diele básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa, publicistu, redaktora, vydavateľa M. Demáka (narodený 2. novembra 1948 v Starej Pazove) hovoril Martin Prebudila, novinár a spisovateľ.

O výtvarnom opuse druhého oslávenca akademického grafika, maliara a portretistu P. Popa (1. decembra 1948, Stará Pazova), ktorý sa tohto krásneho večierka zúčastnil, sa odborne zmienil Vladimír Valentík, výtvarný kritik.

Pavel Pop

Prítomní od Igora Feldyho, tamojšieho farára Cirkevného zboru SEAC v Starej Pazove, v rámci pravidelných štvrtkových Biblických hodín, počuli príbeh o návrate márnotratného syna a k tomu uvideli aj obraz kópiu Rembrandta, ktorý P. Pop daroval tomuto zboru.

Na tomto bohatom programe sa uskutočnila i premiéra Pazovského kalendára na rok 2019, ktorý je tematicky venovaný ľudovému odevu. O náplni kalendára, ktorý pravidelne vychádza od roku 2002, hovoril redaktor M. Prebudila. Odznel aj zaujímavý príspevok  o storočnici od ukončenia 1. svetovej vojny, ktorý pre túto príležitosť pripravil prof. dejepisu Jaroslav Miklovic.

Cirkevná archivárka Katarína Verešová sa zmienila o inštalovaných výstavách k jubileu M. Demáka a k ukončeniu I. svetovej vojny.

Okrem príležitostne zaspievaných piesní Zmiešaného speváckeho zboru Tília a spoločne zaspievaných piesní na slávu Božiu, posledným bodom bola ochutnávka pazovsých mladých vín, v organizácii Združenia vinárov a vinohradníkov Starej Pazovy.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs