Kulpínski žiaci potešili novoročným programom

15.dec 2018

Kulpínski žiaci potešili novoročným programom

Tradične ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroku Základná škola Jána Amosa Komenského usporadúva bohatý školský program. Včera večer sieň Domu kultúry bola preplnená. Deti svojimi vydarenými výstupmi urobili radosť obecenstvu a pripravili ich na nadchádzajúce sviatky.

V mene školy prítomných vítala riaditeľka Jovanka Zimová. Potom sa rozprávka o dedkovi Mrázovi a jeho trpaslíkoch roztočila. V rámci nej kulpínske ratolesti spievali, recitovali, tancovali, hrali divadielka a snažili sa do sŕdc všetkých návštevníkov programu vniesť vianočno-novoročnú náladu. Ako bolo povedané úvodom programu, sviatky sú na to, aby sme sa na ne tešili.

Žiaci tancovali rytmické tance na známe vianočné a novoročné melódie a svojou šantivosťou všetkých rozveselili. Na javisku deti v predvedení divadelných scénok stavali snehuliaka a vítali aj dedka Mráza, tiež spievali príležitostné sviatočné pesničky. Hudobne ich sprevádzala učiteľka hudby Olivera Popadićová.

Pod stromček všetkým venovali aj pekné slovo v tvare recitácií, vinšov, polazovaniek a tiež úprimný detský úsmev a nadšenie z prichádzajúcich sviatkov.

Novoročný program kulpínski žiaci venovali deťom ako aj dospelým. Na jeho príprave so žiakmi pracovali učitelia školy v Kulpíne a obecenstvo aj ich odmenilo potleskom. Pri Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Kulpíne je založená hudobná škola, v ktorej deti majú možnosť učiť sa hrať na gitare alebo na klavíri. Škola pracuje pod vedením hudobníka Samuela Kováča, ktorý si aj tentoraz zahral spolu s deťmi. Členovia cirkevnej hudobnej školy zahrali krásne vianočno-novoročné pesničky.

Najkrajšie sviatky roka sú predo dverami a žiaci kulpínskej školy ich pestrým programom srdečne vítali.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs