Dôvera stúpa

28.nov 2013

Dôvera stúpa

48amiladinJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MILADIN NEŠIĆ, OCHRANCA OBČANOV, OBEC BÁČSKA TOPOLA

– Ste z prostredia, ktoré azda prvé vo Vojvodine malo inštitúciu ombudsmana na obecnej úrovni…

– Začali sme pôsobiť v roku 2003, čiže pred desaťročím. Výročie sme oslávili, zároveň i prispeli k rozvoju našej inštitúcie, pracovnou konferenciou medzinárodného rázu na tému Postavenie a úloha lokálnych ombudsmanov. Podľa môjho názoru naša inštitúcia počas uplynutých rokov celkom opodstatnila vlastný vznik a existenciu. Snažíme sa spolu so službou právnickej pomoci občanom pomáhať zdolať všetky problémy, na ktoré narážajú v stykoch so správou, administratívou, verejnými podnikmi, ustanovizňami. Najviac ťažkostí je v doméne sociálnych otázok, čo zahŕňa nielen skromné sociálne postavenie jednotlivcov, ale aj otázky zamestnávania, prepúšťania atď. Podnetov občanov je rok čo rok viac, čo chápeme ako prejav dôvery k tomu, čo podnikáme. V posledných rokoch sme mali približne tisíc podaní, ktoré si vyžadovali konať v smere nápravy.

                                                                     Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs