K STOPäŤDESIATKE ČAJAKA POMNÍK A AKADÉMIA

29.nov 2013

K STOPäŤDESIATKE ČAJAKA POMNÍK A AKADÉMIA

Pri príležitosti 150. výročia narodenia učiteľa, prozaika, redaktora a ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity dolnozemských Slovákov Jána Čajaka (1863 – 1944) Základná škola Jána Čajaka v Petrovci a Asociácia slovenských pedagógov sa združili a veľkolepo oslávili toto významné jubileum v dejinách Slovákov žijúcich v Srbsku. V sobotu 23. novembra spoločnými silami na Čajakovu počesť v petrovskej základnej škole prichystali slávnostnú akadémiu. Pred početných hostí, ktorí pri tejto príležitosti pricestovali aj zo zahraničia, si v rámci programu otvorenia akadémie zastali Ján Brna, riaditeľ školy, a Mária Andrášiková, predsedníčka ASP, ktorí všetkých srdečne privítali a uviedli prichystaný program48Cajakov pomnik

Na začiatok si prítomní mali možnosť pozrieť jedinečný žiacky dokumentárny film Ján Čajak v našich spomienkach. Ten žiaci z rozličných škôl s vyučovacím jazykom slovenským nakrútili prednedávnom v rámci 5. žiackeho seminára Vychutnajme si filmárske remeslo. V pokračovaní sa podľa harmonogramu účastníci akadémie presunuli na petrovský cintorín, kde na hrob Jána Čajaka položili kyticu kvetov. Po návrate do školy na školskom dvore nasledovalo odhaľovanie žulového pomníka tomuto významnému mužovi, ktorý prostrediu a Slovákom tak veľa dal a za to nič nepýtal. Práve tento pomník zostane ako trvalá pamiatka z čajakovskej oslavy. Podľa slov riaditeľa Brnu výstavba pamätníka sa mohla realizovať vďaka štedrej finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie a národnostné spoločenstvá, kamenárstva Bartoš a stavebníctva Sýkora.

Slávnostná akadémia Všestranná a tvorivá osobnosť Jána Čajaka pokračovala na akademickej pôde. Jeho životné postoje, literárne dosahy a spoločenské zázemie zmapovali literárny kritik Samuel Boldocký, spisovateľka Viera Benková, historik Samuel Jovankovič a dve univerzitné pracovníčky: profesorka Dr. Jarmila Hodoličová a Dr. Zuzana Čížiková.

Vo večerných hodinách v sieni Slovenského vojvodinského divadla na počesť oslávenca odznel príležitostný kultúrny program Čajakov život v spomienkach. A v ňom nás príjemne prekvapili nielen žiaci školy, ale aj početní profesori, keď stvárňovali jednotlivé scénky z Čajakových poviedok. K nim sa pridali aj škôlkari, tiež gymnazisti, miestni spolkári a na záver aj matičiari, cirkevníci… Spoločne upriadli pútavú hodinovú niť hudobno-scénického pásma a zaviedli nás do zašlých čias, keď sa ulicami Petrovca prechádzal aj baťko Čajak a svojím pôsobením sa natrvalo zapisoval do pamäti národa.

J. Čiep

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs