Správne smerovanie

3.dec 2013

Správne smerovanie

49ignjatJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MILOŠ IGNJATOVIĆ, RIADITEĽ NÁRODNEJ AGENTÚRY PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

– Čo podnikať v záujme zviditeľnenia a širšej účasti žien v biznise?

– Národná agentúra v tomto roku po prvýkrát udelila ceny štyrom podnikateľkám podľa regiónov, z ktorých sú. Tieto na veľtrhu mali i svoj stánok pod názvom Úspešné v biznise. V uplynulom období sme udelili prostriedky na zveľadenie konkurencieschopnosti na trhu  takmer päťdesiatim  podnikom, ktorých majiteľkami alebo členkami správy sú ženy, a to v celkovej sume 7,6 milióna dinárov. Snažíme sa čoraz širšie podporiť dámske podnikanie. Ide o to, aby  to percento, keďže je v súčasnosti len každá štvrtá dielňa alebo spoločnosť vlastníctvom žien, stúpalo smerom nahor. Čiže, aby sa  v perspektíve dosiahol päťdesiatpercentný podiel. Teda, aby na jednu firmu, ktorá je vo vlastníctve mužov, zároveň  bola aj jedna vo vlastníctve žien.

                                                                 Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs