Založili ekumenickú duchovnú radu

29.nov 2013

Založili ekumenickú duchovnú radu

Memorandum o utvorení Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí podpísali v piatok 22. novembra na Biskupskom úrade Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Novom Sade. Podpisovateľmi sú Samuel Vrbovský, biskup SEAVC, a Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Funkcie prvého predsedu Ekumenickej duchovnej rady sa ujal biskup Samuel Vrbovský ako hlava Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. V rade sa mu čoskoro pripoja zástupcovia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a protestantských cirkví.

Po slávnostnom podpísaní memoranda o vzniku Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí na biskupskom úrade v Novom Sade

Po slávnostnom podpísaní memoranda o vzniku Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí na biskupskom úrade v Novom Sade

Ako sa uvádza v podpísanom doklade, duchovným životom Slovákov v zahraničí sa v minulosti zaoberali všetky slovenské subjekty, spolky a cirkevné zbory. Žiaľ, po roku 1948 boli v značnej miere popretŕhané putá slovenského duchovného života medzi Slovenskom a slovenským svetom. Vzájomné duchovné celosvetové slovensko-slovenské vzťahy sa obnovili po roku 1989. Svetové združenie Slovákov v zahraničí prichádza s novou ekumenickou ponukou na riešenie tejto oblasti, takže môže prijať do svojej štruktúry duchovných i laikov, ktorí chcú byť nápomocní tejto myšlienke.

Podľa slov V. Skalského Ekumenická duchovná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí chce koordinovať duchovnú a národnú službu, ktorú poskytujú cirkvi v zahraničí. Stretnú sa v rámci nej zástupcovia protestantských cirkví, teda evanjelickej cirkvi a. v., rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi a budú pre Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ako aj pre orgány Slovenskej republiky pripravovať riešenia na zlepšenie tejto služby. Budú komunikovať i s orgánmi, ktoré koordinujú nielen slovenskú ekuménu vo svete, ale aj luteránov vo svete, a spolupracovať s domovskými cirkvami, teda s evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a s katolíckou cirkvou. Okrem širokého záberu má to aj veľmi silnú symbolickú rovinu, pretože sa stále hovorilo iba o otázkach kultúry, školstva a iných, a málo sa zdôrazňovalo, akú obrovskú rolu zohrávajú cirkvi. Nielen však škola, ale aj kostol, navzájom často previazané, udržiavajú slovenčinu a slovenskú kultúru vo svete. Prvé zasadnutie Ekumenickej duchovnej rady sa plánuje na december v Bratislave. Bude to nielen silný signál, ale sa prijmú závery, ktoré budú vodidlom pre ďalšiu činnosť a pre to, čo treba z hľadiska duchovnej služby žiadať od legislatívy Slovenskej republiky a v oblasti podpory z grantového systému.

Hlavným poslaním Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí je analyzovať prostredníctvom svojich členov stav slovenského duchovného života vo svete a predkladať Generálnej rade Svetového združenia Slovákov v zahraničí iniciatívy a návrhy riešenia aktuálnych problémov.

Okrem predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) Vladimíra Skalského v delegácii boli Stanislav Bajaník, člen Výboru MS a člen SZSZ, a Viera Denďúrová-Tapalagová, expertka SZSZ. Počas štvordňovej návštevy absolvovali stretnutia s matičiarmi v Báčskej Palanke a Báčskom Petrovci, pobudli v Selenči, v Kysáči na večierku venovanom nedožitej osemdesiatke biskupa Andreja Berediho a v Hložanoch na celovečernom koncerte KOS Jednota.

E. Š.

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs