Dr. Tomáš Černák v pazovskej knižnici

25.máj 2018

Dr. Tomáš Černák v pazovskej knižnici

Včera večer hosťom literárneho večierka v oslavnej 140. ročnej staropazovskej Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića bol mladý slovenský historik dr. Tomáš Černák. Program moderoval a prekladal Martin Prebudila, novinár, spisovateľ a prekladateľ.

Tomáš Černák (1984. Bratislava) zaoberá sa dejinami druhej polovice 20. storočia, ale aj tým, čo je trochu nezvyčajné, i športovými dejinami a zvlášť dejinami futbalu. Autorom je kníh z oblasti slovenských dejín, totiž vtedajšieho ČSSR a niekdajšej SFRJ a Slovenska a Srbska. Je dobrým znalcom situácie na Balkáne a navštívil takmer celý priestor bývalej Juhoslávie.

Dr. Tomáš Černák v pazovskej knižnici

Tomáš Černák je veľkým milovníkom futbalu o čom svedčí päť napísaných kníh z oblasti dejín futbalu na Slovensku. Najviac ho zaujíma Červená hviezda. Častokrát navštevuje Srbsko a Belehrad.

Na včerajšej besede hovoril o Gustávovi Husákovi, slovenských dejinách, vzťahoch ČSSR a SFRJ, Slovenska a Srbska. JUDr. Gustáv Husák, CSc. (1913 Dúbravka, dnešná časť Bratislavy – 1991 Bratislava) bol najvýznamnejší slovenský komunistický politik druhej polovice 20. storočia v ČSSR. Prešiel vzostupmi (SNP federácia 1968) aj pádmi (odsúdený ako nacionalista, normalizátor), aby sa nakoniec stal generálnym tajomníkom KSČ a prezidentom ČSSR.

Vzácneho hosťa zo Slovenska v Starej Pazove privítali Dragana Milašová, riaditeľka knižnice, ktorá sa mu poďakovala i na knižných darčekoch, ktoré priniesol do tejto ustanovizne, a Goran Jović, predseda Zhromaždenia obce Stará Pazova.

 

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs